Pirmadienis, 31 Rugpjūtis 2015 11:05

Mokytojai viešėjo Latvijoje

Artėjant naujiems mokslo metams grupė mūsų gimnazijos mokytojų dalyvavo projekto „Samsung mokykla ateičiai“ dalyvių susitikime, kuris įvyko Ligatnėje, Latvijos respublikoje rugpjūčio 18 dieną. Čia susitiko apie 180 mokytojų iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Mokytojai dalyvavo mokymuose, linksmai ir neįprastai leido pertraukėles, varžėsi įvairiose rungtyse dėl pagrindinio prizo. Mokymus vedė Talino universiteto dėstytojai Marina Kurvitsa ir Juri Kurvitss, kurie pristatė modernų „Apverstos klasės“ metodą, buvęs Latvijos švietimo ministras Roberts Kilis, pasiūlęs mokinius ne bausti, o parodyti, kaip savo veiklą paversti naudinga veikla, bei kiti lektoriai, papasakoję, kaip gerinti mokymosi kokybę, kaip pamokų metu integruoti moderniausius mokymo metodus bei technologijas. Dalyviai džiaugėsi mokymais bei gera proga prisiminti užsienio kalbos (anglų arba rusų) įgūdžius, susitikimu su kolegomis iš kitų Baltijos šalių.

 

 
Ketvirtadienis, 20 Rugpjūtis 2015 10:43

Jubiliejinė Jaunimo vasaros akademija

Rugpjūčio 3 – 5 dienomis Skuodo rajone ant Puodkalių piliakalnio vyko dešimtoji Jaunimo vasaros akademija ,,Kartu mes galime daug!“. Prieš porą metų šią Akademiją organizavo Mažeikių rajono savivaldybė. Į jubiliejinę Jaunimo vasaros akademiją susirinko apie 300 jaunų žmonių ir jaunimo reikalų koordinatoriai iš 23 savivaldybių. Tolimiausi dalyviai atvyko net iš Alytaus ir Birštono savivaldybių. Mūsų savivaldybę atstovavo 13 jaunuolių (vadovė V. Katkuvienė) iš Mažeikių, Sedos, Pikelių, Užežerės. Jaunuolius lydėjo jaunimo reikalų koordinatorė A. Purauskytė ir buvusi jaunimo reikalų koordinatorė L. Rubežienė. Į Akademijos atidarymą dalyviai žygiavo su savo savivaldybių vėliavomis, dalyvius pasveikino Skuodo r. sav. meras P. Pušinskas ir šios akademijos pradininkė mero pavaduotoja Daiva Budrienė. Iš karto po sočių pietų vyko užsiėmimai įvairiose darbo grupėse: norintys galėjo gaminti papuošalus ar medinius žaislus, mokytis naujų šokių, kiti domėjosi savanorystės galimybėmis, treti kūrė verslo idėjas ir pan. Vakare vyko savivaldybių prisistatymai, po to jaunimas energiją išliejo diskotekoje. Antroji Akademijos diena buvo skirta įvairioms sportinėms rungtims. Mūsų savivaldybės jaunuoliai buvo labai aktyvūs ir nepaisant, kad kepino karšta saulė, sudalyvavo visose įmanomose rungtyse. Vakare Akademijos dalyviai demonstravo savo talentus: šoko, dainavo ir grojo. Trečiąją dieną jaunuoliai kūrė viziją, kaip Akademija atrodys 2025 metais. Pamąstymų buvo įvairių ir netikėtų, bet niekas neabejojo, kad šis renginys, gimęs Žemaitijoje, įtraukęs ir tolimiausias savivaldybes, gyvuos dar ilgai. Renginio uždarymo metu Akademijos dalyviai nuoširdžiai dėkojo organizatoriams už puikų renginį. Kitais metais Akademiją organizuoti sutiko Akmenės r. savivaldybė.

 

V. Katkuvienė

 
Ketvirtadienis, 20 Rugpjūtis 2015 10:36

Draugauti – tai padėti, kuo gali

Paskutiniąją liepos mėnesio savaitę Renave buvo įgyvendinamas Mažeikių rajono katalikių moterų draugijos ir Žemaitijos skautų organizacijos bendras projektas ,,Noriu būti draugu“, kurį finansavo Mažeikių r. savivaldybė. Projektu buvo siekiama: gerinti kokybišką Mažeikių miesto ir rajono vaikų ir jaunimo užimtumą, nusikalstamumo prevenciją; ugdyti projekto dalyvių gebėjimą draugauti ir būti draugiškais visiems visuomenės nariams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties; ugdyti projekto dalyvių kūrybiškumą, savarankiškumą ir gebėjimą išgyventi gamtoje; ugdyti projekto dalyvių pilietiškumą ir tautiškumą; stiprinti kartų bendravimą ir bendradarbiavimą. Visą savaitę projekto dalyviai stovyklavo gamtoje, pamiršę minkštas lovas ir net kompiuterius.

Pirmąją stovyklavimo dieną, po įsikūrimo, vakare vyko šv. Mišios, kurias aukojo kunigai A. Sabaliauskas ir A. Mačius. Kitą dieną stovykla dar buvo gražinama toliau, jaunuoliai, kurie stovyklavo pirmą kartą, iš skautų galėjo pasimokyti įvairių gudrybių statant įvairius statinius. Taip pat stovyklautojai Raudonojo Kryžiaus savanorių dėka pagilino savo praktines žinias apie pirmosios pagalbos suteikimą, išmoko kelis naujus mazgus ar kaip sužinoti, koks bus oras. Vakarais prie laužų vyko vaidinimai, žaidimai, skatinantys jaunuolių kūrybiškumą, draugiškumą. Stovykloje dažnai skambėjo giesmės ar dainos – būta jų ir linksmų, ir liūdnų, kviečiančių susimąstyti. Neapsieita be lietuvių liaudies, partizanų dainų visos stovyklos metu bei liaudiškų šokių vakaro, skambant gyvai muzikai. Vieną vakarą prie laužo šilta buvo ne tik dėl jo skleidžiamos šilumos, bet ir dėl vakaro svečių – Linos ir Arūno Raudonių, kurie padovanojo jaunuoliams ne vieną dainą ir giesmę, bet ir savo pasakojimus apie tikėjimą ir draugystę jų gyvenime.

Į stovyklą buvo pakviesti vyresnės kartos atstovai, su kuriais jaunuoliai diskutavo tikėjimo, savigarbos, meilės artimui, smurto, pilietiškumo ir kitais klausimais. Ypač daug klausimų sulaukė ateitininkas ir politikas Paulius Auryla, buvęs profesionalus sportininkas Laurynas Jacevičius. Projekto dalyviai ne tik diskutavo, bet ir realiais darbais prisidėjo prie Renavo dvaro parko tvarkymo. Renavo rūmuose stovyklos dalyviai surengė koncertą, į kurį atvyko ir stovyklautojų artimieji. Paskutinę dieną projekto dalyviai dalyvavo trasoje, kur jų laukė įvairūs kūno ir proto ištvermės išbandymai, o svarbiausias buvo komandinis darbas ir draugiškumas vienas kitam, nes įveikti trasą buvo galima tik grupėmis. Vakare stovyklautojai, eidami Šviesos keliu, apmąstė visa tai, ką patyrė stovyklos metu ir dar labiau sustiprino tarpusavio ryšį tuo keliu keliaudami ne po vieną, o grupelėmis, ir stotelėse dalindamiesi savo išgyvenimais ir įspūdžiais bei dėkodami Dievui už šią stovyklą. Šioje stovykloje jaunesniojo skauto įžodį davė Agnė Vaitkutė, Radvilė Čiuldytė ir Eimantas Pučkorius. Vilija Ročytė davė patyrusios skautės įžodį.

Stovyklautojai namo išvyko nubraukę ne vieną ašarą, kuri nuriedėjo dėl to, kad laikas prabėgo taip greitai ir jau reikia išsiskirti su tais, kurie beveik savaitę dalijosi su tavimi viskuo – šiltu megztiniu, kai šalta, o tavasis jau šlapias, gera nuotaika ir šypsena, kai oras nelepina, patirtimi, draugyste ir patarimu – tam, kad tau šioje žemėje būtų gyventi geriau ir prasmingiau. Draugauti – tai padėti, kuo gali...

 

 
Penktadienis, 17 Liepa 2015 08:06

Skautai dalyvavo Jaunimo dienose

Birželio 27-28 d. Alytuje vyko septintosios Lietuvos Jaunimo dienos ,,Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12,34). Kelyje sutikome daug autobusų vykstančių ta pačia kryptimi – į Dzūkijos sostinę. Į katalikišką jaunimo renginį susirinko 6 000 dalyvių. Po registracijos buvome apgyvendinti Panemunės pagrindinėje mokykloje. Įspūdingas atidarymas vyko Alytaus sporto ir rekreacijos centre, dalyvius pasveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila linkėdamas atrasti savo ,,lobius“, po to prisistatė kiekviena vyskupija. Po pietų jaunuoliai galėjo rinktis vieną iš 17 teminių užsiėmimų, kurių metu galėjo klausyti muzikos, žiūrėti spektaklį ar tiesiog bendrauti su aktoriais, politikais, kunigais ir kitais įdomiais žmonėmis. Vakare vyko adoracija, norintys galėjo atlikti išpažintį. Sekmadienį po Gailestingumo vainikėlio maldos jaunimas bendra eisena, giedodami įvairias giesmes, liudydami Tikėjimą, Viltį ir Meilę išėjo į miesto centre esančią Rotušės aikštę. Čia vyko šv. Mišios į kurias susirinko ne tik renginio dalyviai, savanoriai bet ir Alytaus miesto gyventojai. Uždarymo koncerte visus sužavėjo brolis pranciškonas Stan Fortuna OFM, atvykęs iš JAV. Į namus išvykome su pakylėta dvasia, pabuvę bendrystėje su Kristumi ir vieni kitais, rodės, kad net saulėtas ir karštas dienas taip pat parsivežėme iš Alytaus. Po Lietuvos Jaunimo dienų susiruošėme į Jaunimo dienas Žemaičių Kalvarijoje, kur gavome taip pat nemažai dvasinių dovanų. Šlovinome kartu su grupe iš Vilniaus ,,Kalvos“, katechezę vedė brolis pranciškonas Antanas Blužas. Jaunimas galėjo dalyvauti įvairiuose teminiuose užsiėmimuose. Po adoracijos ir šv. Mišių net Kalvarijos kalnus nebuvo sunku išvaikščioti einant ir meldžiantis kartu. Žvakių vigilija ne tik akį traukė, bet rodės ir mūsų širdis sušildė ir pripildė gerumo.

 

Sktn. Virginija Katkuvienė

 
Penktadienis, 26 Birželis 2015 14:41

Naktinės pamokos gamtoje Ventos regioniniame parke

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas su Ventos regioninio parko direkcijos darbuotojais tęsiasi – iš karto po Joninių buvome pakviesti dalyvauti griežlės (Crex crex) monitoringe. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme (1997 m.) aplinkos monitoringas apibrėžiamas kaip ,,sistemingas gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė“. Į monitoringą vyko 6 kl. mokinys Rolandas Vyniautas, biologijos mokytoja Virginija Katkuvienė ir LSMU Veterinarijos akademijos II kurso studentė Eglė Katkutė. Viekšniuose prie Ventos regioninio parko direkcijos pastato dalyvius pasitiko vyriausiasis ekologas Edmundas Nicius. Vyr. ekologas papasakojo, kad griežlės monitoringas vykdomas kas du metus visada tuose pačiuose nustatytuose 75-iuose stebėjimo taškuose. Visa Ventos upės slėnio teritorija, kurioje vyksta griežlės ir tulžio monitoringas, yra įtraukta į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) sąrašus ir priklauso Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendram tinklui ,,Natura 2000“. Įdomiausia, kad griežlės monitoringas vykdomas nuo vidurnakčio iki 3 val. nakties, nes tuo metu griežlių patinėliai griežia aktyviausiai. Lygiai dvyliktą valandą nakties buvome už Palnosų 52-ame stebėjimo taške. Klausėmės ištempę ausis, bet šioje vietoje griežlės neišgirdome. Šis paukštis mūsų šalyje yra nykstantis ir įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą. Vyr. ekologas sakė, kad labai sumažėjo buveinių, tinkamų gyventi ir perėti griežlėms. Jos slepiasi ne žemesnėje, kaip 20 cm žolėje, todėl joms netinka ganyklos su trumpa žole, bet taip pat netinka tręšiamos arba visai neganomos pievos, kuriose žolė būna per daug tanki ir griežlėms sunku prasibrauti, pabėgti nuo plėšrūnų. Taip pat sužinojome, kad griežlė deda nuo 6 iki 12 kiaušinių ir peri apie 19 dienų, o minta įvairiais bestuburiais ir augalų sėklomis. 53-ame stebėjimo taške išgirdome stiprų gergždžiantį garsą. Prisiartinę prie pat Ventos upės, supratome, kad garsas sklinda iš kito kranto, tai yra iš 18-to stebėjimo taško. Per 3 valandas aplankėme keturiolika stebėjimo taškų. Geriausiai griežlę girdėjome 58-ame monitoringo taške, čia ji nė nemanė sustoti ir griežė be paliovos. Apie griežlę sakoma, kad tai nematomas, bet girdimas paukštis. Po šios išvykos griežlės giesmę dabar jau tikrai atskirsime, o kaip ji atrodo pasidomėjome internete. Šiam straipsniui griežlės nuotraukos paimtos iš http://www.naturephoto-cz.com/. Dėkojame Ventos regioninio parko direkcijai už suteiktą galimybę daugiau sužinoti apie savo krašto sparnuočius, nes šios išvykos metu išgirdome daug įdomių dalykų ir apie kitus paukščius, išgirdome daug įvairių nakties garsų, kuriuos paprasčiausiai pramiegame arba nerandame laiko įsiklausyti.

 

Biologijos mokytoja Virginija Katkuvienė

 
<< Pradžia < Ankstesnis 51 52 53 54 55 56 Sekantis > Pabaiga >>