Ketvirtadienis, 20 Rugpjūtis 2015 10:36

Draugauti – tai padėti, kuo gali

Paskutiniąją liepos mėnesio savaitę Renave buvo įgyvendinamas Mažeikių rajono katalikių moterų draugijos ir Žemaitijos skautų organizacijos bendras projektas ,,Noriu būti draugu“, kurį finansavo Mažeikių r. savivaldybė. Projektu buvo siekiama: gerinti kokybišką Mažeikių miesto ir rajono vaikų ir jaunimo užimtumą, nusikalstamumo prevenciją; ugdyti projekto dalyvių gebėjimą draugauti ir būti draugiškais visiems visuomenės nariams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties; ugdyti projekto dalyvių kūrybiškumą, savarankiškumą ir gebėjimą išgyventi gamtoje; ugdyti projekto dalyvių pilietiškumą ir tautiškumą; stiprinti kartų bendravimą ir bendradarbiavimą. Visą savaitę projekto dalyviai stovyklavo gamtoje, pamiršę minkštas lovas ir net kompiuterius.

Pirmąją stovyklavimo dieną, po įsikūrimo, vakare vyko šv. Mišios, kurias aukojo kunigai A. Sabaliauskas ir A. Mačius. Kitą dieną stovykla dar buvo gražinama toliau, jaunuoliai, kurie stovyklavo pirmą kartą, iš skautų galėjo pasimokyti įvairių gudrybių statant įvairius statinius. Taip pat stovyklautojai Raudonojo Kryžiaus savanorių dėka pagilino savo praktines žinias apie pirmosios pagalbos suteikimą, išmoko kelis naujus mazgus ar kaip sužinoti, koks bus oras. Vakarais prie laužų vyko vaidinimai, žaidimai, skatinantys jaunuolių kūrybiškumą, draugiškumą. Stovykloje dažnai skambėjo giesmės ar dainos – būta jų ir linksmų, ir liūdnų, kviečiančių susimąstyti. Neapsieita be lietuvių liaudies, partizanų dainų visos stovyklos metu bei liaudiškų šokių vakaro, skambant gyvai muzikai. Vieną vakarą prie laužo šilta buvo ne tik dėl jo skleidžiamos šilumos, bet ir dėl vakaro svečių – Linos ir Arūno Raudonių, kurie padovanojo jaunuoliams ne vieną dainą ir giesmę, bet ir savo pasakojimus apie tikėjimą ir draugystę jų gyvenime.

Į stovyklą buvo pakviesti vyresnės kartos atstovai, su kuriais jaunuoliai diskutavo tikėjimo, savigarbos, meilės artimui, smurto, pilietiškumo ir kitais klausimais. Ypač daug klausimų sulaukė ateitininkas ir politikas Paulius Auryla, buvęs profesionalus sportininkas Laurynas Jacevičius. Projekto dalyviai ne tik diskutavo, bet ir realiais darbais prisidėjo prie Renavo dvaro parko tvarkymo. Renavo rūmuose stovyklos dalyviai surengė koncertą, į kurį atvyko ir stovyklautojų artimieji. Paskutinę dieną projekto dalyviai dalyvavo trasoje, kur jų laukė įvairūs kūno ir proto ištvermės išbandymai, o svarbiausias buvo komandinis darbas ir draugiškumas vienas kitam, nes įveikti trasą buvo galima tik grupėmis. Vakare stovyklautojai, eidami Šviesos keliu, apmąstė visa tai, ką patyrė stovyklos metu ir dar labiau sustiprino tarpusavio ryšį tuo keliu keliaudami ne po vieną, o grupelėmis, ir stotelėse dalindamiesi savo išgyvenimais ir įspūdžiais bei dėkodami Dievui už šią stovyklą. Šioje stovykloje jaunesniojo skauto įžodį davė Agnė Vaitkutė, Radvilė Čiuldytė ir Eimantas Pučkorius. Vilija Ročytė davė patyrusios skautės įžodį.

Stovyklautojai namo išvyko nubraukę ne vieną ašarą, kuri nuriedėjo dėl to, kad laikas prabėgo taip greitai ir jau reikia išsiskirti su tais, kurie beveik savaitę dalijosi su tavimi viskuo – šiltu megztiniu, kai šalta, o tavasis jau šlapias, gera nuotaika ir šypsena, kai oras nelepina, patirtimi, draugyste ir patarimu – tam, kad tau šioje žemėje būtų gyventi geriau ir prasmingiau. Draugauti – tai padėti, kuo gali...

 

 
Penktadienis, 17 Liepa 2015 08:06

Skautai dalyvavo Jaunimo dienose

Birželio 27-28 d. Alytuje vyko septintosios Lietuvos Jaunimo dienos ,,Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12,34). Kelyje sutikome daug autobusų vykstančių ta pačia kryptimi – į Dzūkijos sostinę. Į katalikišką jaunimo renginį susirinko 6 000 dalyvių. Po registracijos buvome apgyvendinti Panemunės pagrindinėje mokykloje. Įspūdingas atidarymas vyko Alytaus sporto ir rekreacijos centre, dalyvius pasveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila linkėdamas atrasti savo ,,lobius“, po to prisistatė kiekviena vyskupija. Po pietų jaunuoliai galėjo rinktis vieną iš 17 teminių užsiėmimų, kurių metu galėjo klausyti muzikos, žiūrėti spektaklį ar tiesiog bendrauti su aktoriais, politikais, kunigais ir kitais įdomiais žmonėmis. Vakare vyko adoracija, norintys galėjo atlikti išpažintį. Sekmadienį po Gailestingumo vainikėlio maldos jaunimas bendra eisena, giedodami įvairias giesmes, liudydami Tikėjimą, Viltį ir Meilę išėjo į miesto centre esančią Rotušės aikštę. Čia vyko šv. Mišios į kurias susirinko ne tik renginio dalyviai, savanoriai bet ir Alytaus miesto gyventojai. Uždarymo koncerte visus sužavėjo brolis pranciškonas Stan Fortuna OFM, atvykęs iš JAV. Į namus išvykome su pakylėta dvasia, pabuvę bendrystėje su Kristumi ir vieni kitais, rodės, kad net saulėtas ir karštas dienas taip pat parsivežėme iš Alytaus. Po Lietuvos Jaunimo dienų susiruošėme į Jaunimo dienas Žemaičių Kalvarijoje, kur gavome taip pat nemažai dvasinių dovanų. Šlovinome kartu su grupe iš Vilniaus ,,Kalvos“, katechezę vedė brolis pranciškonas Antanas Blužas. Jaunimas galėjo dalyvauti įvairiuose teminiuose užsiėmimuose. Po adoracijos ir šv. Mišių net Kalvarijos kalnus nebuvo sunku išvaikščioti einant ir meldžiantis kartu. Žvakių vigilija ne tik akį traukė, bet rodės ir mūsų širdis sušildė ir pripildė gerumo.

 

Sktn. Virginija Katkuvienė

 
Penktadienis, 26 Birželis 2015 14:41

Naktinės pamokos gamtoje Ventos regioniniame parke

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas su Ventos regioninio parko direkcijos darbuotojais tęsiasi – iš karto po Joninių buvome pakviesti dalyvauti griežlės (Crex crex) monitoringe. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme (1997 m.) aplinkos monitoringas apibrėžiamas kaip ,,sistemingas gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė“. Į monitoringą vyko 6 kl. mokinys Rolandas Vyniautas, biologijos mokytoja Virginija Katkuvienė ir LSMU Veterinarijos akademijos II kurso studentė Eglė Katkutė. Viekšniuose prie Ventos regioninio parko direkcijos pastato dalyvius pasitiko vyriausiasis ekologas Edmundas Nicius. Vyr. ekologas papasakojo, kad griežlės monitoringas vykdomas kas du metus visada tuose pačiuose nustatytuose 75-iuose stebėjimo taškuose. Visa Ventos upės slėnio teritorija, kurioje vyksta griežlės ir tulžio monitoringas, yra įtraukta į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) sąrašus ir priklauso Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendram tinklui ,,Natura 2000“. Įdomiausia, kad griežlės monitoringas vykdomas nuo vidurnakčio iki 3 val. nakties, nes tuo metu griežlių patinėliai griežia aktyviausiai. Lygiai dvyliktą valandą nakties buvome už Palnosų 52-ame stebėjimo taške. Klausėmės ištempę ausis, bet šioje vietoje griežlės neišgirdome. Šis paukštis mūsų šalyje yra nykstantis ir įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą. Vyr. ekologas sakė, kad labai sumažėjo buveinių, tinkamų gyventi ir perėti griežlėms. Jos slepiasi ne žemesnėje, kaip 20 cm žolėje, todėl joms netinka ganyklos su trumpa žole, bet taip pat netinka tręšiamos arba visai neganomos pievos, kuriose žolė būna per daug tanki ir griežlėms sunku prasibrauti, pabėgti nuo plėšrūnų. Taip pat sužinojome, kad griežlė deda nuo 6 iki 12 kiaušinių ir peri apie 19 dienų, o minta įvairiais bestuburiais ir augalų sėklomis. 53-ame stebėjimo taške išgirdome stiprų gergždžiantį garsą. Prisiartinę prie pat Ventos upės, supratome, kad garsas sklinda iš kito kranto, tai yra iš 18-to stebėjimo taško. Per 3 valandas aplankėme keturiolika stebėjimo taškų. Geriausiai griežlę girdėjome 58-ame monitoringo taške, čia ji nė nemanė sustoti ir griežė be paliovos. Apie griežlę sakoma, kad tai nematomas, bet girdimas paukštis. Po šios išvykos griežlės giesmę dabar jau tikrai atskirsime, o kaip ji atrodo pasidomėjome internete. Šiam straipsniui griežlės nuotraukos paimtos iš http://www.naturephoto-cz.com/. Dėkojame Ventos regioninio parko direkcijai už suteiktą galimybę daugiau sužinoti apie savo krašto sparnuočius, nes šios išvykos metu išgirdome daug įdomių dalykų ir apie kitus paukščius, išgirdome daug įvairių nakties garsų, kuriuos paprasčiausiai pramiegame arba nerandame laiko įsiklausyti.

 

Biologijos mokytoja Virginija Katkuvienė

 
Ketvirtadienis, 04 Birželis 2015 10:11

Pasaulinė diena be tabako

Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija 1987 m. paskelbė gegužės 31-ąją Pasauline diena be tabako. Šią dieną visi rūkantieji skatinami bent vieną dieną nerūkyti. Visuomenė skatinama susipažinti su rūkymo žala ir pasauline tabako epidemija. Mūsų gimnazijos mokiniai taip pat paminėjo šią dieną. Susirinkusiems mokyklos kieme mokiniams sveikatos priežiūros specialistė priminė apie tabako žalingą poveikį, greitai išsivystančią priklausomybę.

Vaikus sudomino faktas, kad žmogus, rūkantis visą gyvenimą, „prarūko“ namą.

Praktinių užduočių metu mokiniai galėjo išbandyti savo plaučių stiprumą – pūsdami balionus, varžėsi, kieno balionas greičiausiai susprogs. Išpūsti didžiausią muilo burbulą, kai pučia stiprokas vėjas, pasirodo irgi iššūkis. Sveikatos priežiūros specialistė ir socialinė pedagogė paragino mokinius nepasiduoti rūkymo pagundai, ir vietoj cigaretės rinktis muilo burbulus.

 

 

 
Ketvirtadienis, 04 Birželis 2015 09:14

Dalyvavome jaunųjų ornitologų mokslinėje konferencijoje

Mūsų gimnazijos mokiniai jau pernai įsijungė į tarptautinį jaunųjų ornitologų projektą. Projekto tikslas – sudaryti mokiniams sąlygas pažinti paukščius, rūpintis jų, kaip nacionalinio turto, išsaugojimu bei informacijos apie paukščius kaupimu. Projektą nuo 1997 metų įvairiuose Lietuvos ir užsienio šalių regionuose organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projektas „Sukuosi ratu su paukščiais kartu“ vyksta keliais etapais. Iki gegužės mėnesio mokiniai buvo kviečiami aktyviai įsijungti į ornitologinius projektus, atlikti paukščių stebėjimus, rengti stendinius ir žodinius pranešimus. Džiaugiamės, jog II bg gimnazisčių Rugilės Štombergaitės ir Auksės Švažaitės paruoštas darbas ,,Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) populiacijos paplitimas“ pateko į III-ąjį projekto etapą – jaunųjų ornitologų mokslinę konferenciją, kuri vyko gegužės 29-30 dienomis Kauno rajono Šlienavos pagrindinėje mokykloje. Šios mokyklos bendruomenė labai šiltai priėmė konferencijos dalyvius ir dvi dienas rūpinosi, kad nieko netrūktų.

Išklausę 12 įdomių pranešimų, konferencijos dalyviai su patyrusiais ornitologais išvyko į paukščių stebėjimo pamokas gamtoje. Vakare dalyviai galėjo rinktis veiklas: dalyvauti protmūšyje, diskotekoje ar žiūrėti filmą. Ryte kėlėmės 5 val. ir vėl vykome prie Kauno marių stebėti ir klausytis paukščių. Po konferencijos uždarymo visi dar buvo pakviesti į ekskursiją po Raudondvario pilį. Konferencijos dėka praplėtėme savo žinias apie mūsų krašto paukščius, bent keletą jų gebėsime atskirti pagal jų giesmeles.

 

Biologijos mokytoja V. Katkuvienė

 
<< Pradžia < Ankstesnis 51 52 53 54 55 56 57 58 Sekantis > Pabaiga >>