Tikslai ir uždaviniai

 

 1.  

  1.      Pamokos kokybės gerinimas.

  1.1.            Suasmeninti kiekvieno mokinio mokymąsi pamokoje.

  1.2.            Tikslingai pasirinkti skaitymo strategijas visų mokomųjų dalykų pamokose.

  1.3.            Taikyti kolegialaus grįžtamojo ryšio metodą siekiant šalinti  ugdymo problemas.

  2.      Saugios aplinkos kūrimas ir prevencinės veiklos stiprinimas.

  2.1.            Vykdyti „Olweus“ programos kokybės užtikrinimo sistemą.

  2.2.            Siekti efektyvesnio tėvų įsitraukimo į mokinių ugdymą.

  2.3.            Atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio erdves.