Lietuvių kalbos konferencija

Lietuvių rašytojas Ignas Šeinius yra pasakęs: ,,Gimtoji kalba turbūt dabina kiekvieną. Ji sušvelnina žmogaus sielą, pagražina mintį, sulygina patį būdą, net išvaizdą pagražina.“ Suvokdami gimtosios kalbos svarbą kiekvienais metais Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje rengiame tradicines lietuvių kalbos konferencijas. Šiemet apie kalbos problemas ir jos puoselėjimą susirinkome kalbėti ir skaityti pranešimus lapkričio 28-ąją dieną. Lietuvių kalbos konferencijai mokiniai ruošėsi iš anksto, juos konsultavo lietuvių kalbos mokytojos.

Džiaugiamės, jog pranešėjai ,,jaunėja“, gimtąja kalba ir jos taisyklingumu susidomėjo 7-okai ir 8-okai. Skaitydami pranešimus jie labai jaudinosi. 7a klasės mokinės Aistė Beniušytė ir Liucija Eičinaitė analizavo leksikos klaidas. 8a klasės mokinė Vilija Ročytė aiškino žodžių dėka, pagalba, metu vartojimo klaidas. Įdomus 8b klasės mokinių Austėjos Kinčinaitės ir Romo Kriščiūno darbas. Jų pranešimo tema ,,Veiksmažodžiai, reiškiantys ,,gyvybės netekimo“ sąvoką“. Salėje buvo gvildenamos jaunimui aktualios ir svarbios temos. IIag klasės mokiniai Gerda Jasaitė ir Tadas Vainutis kalbėjo apie kūrybinio darbo iššūkius mokiniui. Iag klasės pranešėjos Gaivilė Milieškaitė ir Austėja Butkutė analizavo vardų įvairovę. Kalbą veikia visuomenė. Žmonės, priklausantys skirtingoms visuomenės grupėms, atliekantys skirtingus socialinius vaidmenis, dirbantys skirtingus darbus, kalba skirtingai. Kalbos vartojimas priklauso nuo amžiaus, tautybės, išsilavinimo. 8b klasės mokines Vygintę Pukinskytę ir Karoliną Musulaitę sudomino sociolingvistika. Jos parengė pranešimą ,,Sociolingvistika ir jaunimo kalba“. Privertė nejaukiai pasijusti tuos gimnazistus, kurie savo kalbą ,,puošia“ keiksmažodžiais. Renginį paįvairino gimnazijos teatro studijos (vadovė L. Rojutė) meninė kompozicija ,,To mona brongi Žemaiteje“. Aktų salę puošė konferencijai paruošti stendai. Gimnazijoje vyko raštingiausio mokinio konkursas. Lietuvių kalbos konferencijoje buvo paskelbti raštingiausi: 7a klasės mokinė Aistė Beniušytė ir IVag klasės gimnazistė Gytė Donielaitė. Didžiuojamės jomis! Gimtoji kalba – mūsų tapatybės dalis, stengiamės ją puoselėti ir branginti