Bendri reikalavimai

Reikalavimai lankstinukui

 • Pavadinimas – pirmame lape didesnėmis raidėmis
 • Tekstas rašomas 12 dydžio šriftu
 • Antraštės gali būti rašomos didesnio dydžio šriftu (14-16)
 • Tekstai po paveikslais(diagramomis ir t.t.) rašomi mažesniu nei 12 šriftu, bet įskaitomai
 • Paskutinio lapo apačioje užrašoma mokykla, klasė, autorius, metai

Lankstinukų vertinimo kriterijai

 • Taisyklingas kalbos vartojimas (terminų vartojimas, gramatinės klaidos) (1 tšk.)
 • Dizainas
  • Teksto formatavimas (antrašės, įtraukos, šriftas, lentelės ir kt.) (1 tšk.)
  • Grafikos naudojimas (tikslingai panaudoti paveikslai, schemos, diagramos) (1 tšk.)
  • Išpildymas (1 tšk.)
 • Turinys
  • Temos atskleidimas (3 tšk.)
  • Autentiškumas (1 tšk.)
  • Aktualumas, praktinis pritaikymas (1 tšk.)
 • Pristatymas laiku (1 tšk.)

Reikalavimai pateiktims

 • Taisyklingas kalbos vartojimas (terminų vartojimas, gramatinės klaidos)
 • Turinys
  • Pirmoji skaidrė turi būti antraštinė – joje turi būti pristatymo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokykla, data. Pirmojoje skaidrėje neturi būti jokių poraščių (taip pat ir skaidrės numerio). Visos kitos skaidrės turi būti sunumeruotos
  • Antroje skaidrėje pravartu sudaryti turinį
  • Vienoje skaidrėje neturi būti daug teksto – svarbiausios mintys
  • Informacija nekopijuota. Aktuali ir praktiškai naudinga klausančiąjam
  • Paskutinėje skaidrėje nurodyti informacijos šaltinius. Tinka padėkoti už dėmesį
 • Dizainas
  • Tekstas rašomas lengvai įskaitomu didesniu (bent 24 pt) šriftu. Antraštės didesnio šrifto. Galima naudoti įvairius šrifto stilius: pusjuodį, kursyvą, pabrauktą
  • Tekstas rašomas viena arba dviem spalvomis. Venkite blyškių teksto spalvų, nes jas sunku įžiūrėti ekrane
  • Rinktis tinkamą skaidrių maketą. Panaudoti bent du paveikslėlius ir vieną lentelę arba schemą. Diagramas, grafikus naudoti pagal poreikį susistemintai informacijai pateikti
  • Fono spalva – neryški, gerai matomas tekstas. Galima naudoti šabloną
 • Pateikies paruošimas demonstravimui
  • Skaidrėse įterptiems objektams (ženklintiems sąrašams, paveikslams, lentelėms ir pan.) turi būti saikingai taikomi animacijos efektai
  • Gali būti naudojami skaidrių keitimo efektai
  • Skaidrių valdymui panaudoti mygtukai arba nuorodos
 • Pristatymas
  • Glaustai išdėstomas temos turinys, išraiškingas, įtaigus pasakojimas, dėmesys auditorijai

Pateikties vertinimo kriterijai

Reikalavimas plakatui

Tikslas

Supažindinti mokinius su šrifto ir kaligrafijos pagrindais, spalvinės raiškos ypatybėmis ir jų pritaikymu grafikoje, kad kūrybingai panaudotų šriftą maketuodami tekstines kompozicijas. Kompozicijos mokymui taikyti idėjas, formas ir funkcijas

Reikalavimai

 • Plakatas turi būti originalus, raiškus
 • Darbo tematika turi atitikti plakate skelbiamos informacijos turinį
 • Plakatas turi būti pakankamai didelis, aiškus, kad būtų gerai matomas ir iš didesnio atstumo
 • Plakatas turi būti suprantamas žiūrovui

Vertinimo kriterijai

 • Plakato raiškumas
 • Plakato originalumas
 • Plakato tematika
 • Plakato estetika
 • Plakato aiškumas, matomumas iš didesnio atstumo
 • Suprantamas žiūrovui

Reikalavimai referatui

Referatas, jo struktūra, vertinimo kriterijai

Titulinio lapo pavyzdys

Referato turinio schema