Gimnazijos himnas

Dainuokim Lietuvai Tėvynei

Ir jos piliakalniamas seniem

Tu ją nuoširdžiai visad gynei,

Kai ji vergavo svetimiems.

 

Dainuokim, seserys, dainuokim

Juk mus apjuosia Varduva!

Kiek daugel drobių, skrynių, kraičių

Bus nuometuota Lietuva!

 

O kai gyvent svetur išklysim,

O kas dainuos tada, o kas?

Dainuokim, sesės, mes jaunystei,

Te Varduva nuneš dainas.