Neformaliojo ugdymo valandų paskirstymas 

Gimnazijos neformaliojo ugdymo užsiėmimaiGimnazijos sporto salės užimtumo grafikas 

Gimnazijos aktų salės užimtumo grafikas