Metodinė taryba

 

Metodinės tarybos nariai: 
 
Dalia Sakalauskienė, gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui
Irena Barkauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Virginija Katkuvienė, biologijos mokytoja metodininkė
Vida Lukauskienė, matematikos mokytoja metodininkė
Edita Kleinauskienė, etikos vyresnioji mokytoja
Daiva Nugarienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Gediminas Čekys, geografijos vyresnysis mokytojas

Metodinės tarybos planas