Metodinė taryba

 

Metodinės tarybos nariai: 
 

1.      Dalia Sakalauskienė- direktorės pavaduotoja ugdymui- pirmininkė

2.      Inga Pačerinskienė- pradinių klasių metodinė grupė

3.      Judita Niūniavienė- lietuvių k., dorinio ugdymo metodinė grupė

4.      Irena Joneikienė- tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė

5.      Loreta Kekienė- užsienio k. metodinė grupė

6.      Gediminas Čekys- socialinių mokslų, menų, technologijų ir kūno kultūros metodinė grupė

7.      Regina Montrimienė- klasių vadovų metodinė grupė

8.      Edita Kleinauskienė- švietimo pagalbos teikėjų metodinė grupė

Metodinės tarybos planas