Gimnazijos mokytojai

Mokytojai metodininkai – 12

 • Kesminienė Genovaitė
 • Vainutienė Gražina
 • Rasa Čičirkaitė
 • Joneikienė Irena
 • Čiapienė Audronė
 • Mažrimienė Laima 
 • Šemetienė Inga
 • Niūniavienė Judita
 • Makreckienė Rasa
 • Katkuvienė Virginija
 • Montrimienė Regina
 • Purkėnas Darius

  

Vyr. mokytojai – 25

Mokytojai - 4

  

Mokytojai ir jų dėstomi dalykai

 

Pradinis ugdymas 

 •  Noreikienė Inga – pradinių klasių vyr. mokytoja
 • Šemetienė Inga – pradinių klasių mokytoja metodininkė
 • Kesminienė Genovaitė - pradinių klasių mokytoja metodininkė
 • Aldona Kazragienė – pradinių klasių vyr. mokytoja
 • Milieškienė Loreta - – pradinių klasių vyr. mokytoja
 • Vainutienė Gražina - pradinių klasių mokytoja metodininkė
 • Daiva Nugarienė - – pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Dorinis ugdymas

 • Kazragienė Lina – tikybos vyr. mokytoja
 • Kleinauskienė Edita – etikos vyr. mokytoja

 

Lietuvių kalba

 • Niūniavienė Judita – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Makreckienė Rasa  – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Sakalauskienė Dalia – lietuvių kalbos vyr. mokytoja
 • Čičirkaitė Rasa - – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Anglų kalba

 • Šmaižienė Rasa - anglų kalbos mokytoja
 • Tatjana Saračinskienė – anglų kalbos vyr. mokytoja
 • Irena Barkauskienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė

  

Vokiečių kalba 

 • Kazlauskienė Aušra – vokiečių kalbos vyr. mokytoja

 

Rusų kalba

 • Juodeikienė Loreta – rusų kalbos vyr. mokytoja
 • Genovaitė Vanagienė – rusų kalbos vyr. mokytoja

 

Istorija

 • Montrimienė Regina - istorijos mokytoja metodininkė
 • Šakinienė Danguolė – istorijos vyr. mokytoja

 

Matematika

 • Bružienė Daiva – matematikos vyr. mokytoja
 • Steponkevičienė Laima - matematikos vyr. mokytoja
 • Vida Lukauskienė - matematikos vyr. mokytoja
 • Aldona Vitkevičienė - matematikos vyr. mokytoja

 

Inf. technologijos

 • Krutinis Artūras – informatikos vyr. mokytojas

 

Biologija

 • Katkuvienė Virginija – biologijos mokytoja metodininkė

 

Fizika

 • Joneikienė Irena – fizikos mokytoja metodininkė

  

Chemija

 • Tenienė Zina – chemijos vyr. mokytoja

 

Geografija

 • Čekys Gediminas – geografijos vyr. mokytojas

 

Dailė

 • Indre Lileikienė – dailės vyr. mokytoja

 

Muzika

 • Ilona Čiapienė – muzikos vyr. mokytoja
 • Inga Dvaržeckienė – muzikos vyr. mokytoja

 

Kūno kultūra

 • Benediktas Spirgys – kūno kultūros vyr. mokytojas
 • Stanienė Jolanta – kūno kultūros vyr. mokytojas
 • Žukauskas Alidas – kūno kultūros vyr. mokytojas

 

Technologijos

 • Čiapienė Audronė – technologijų mokytoja metodininkė
 • Purkėnas Darius – technologijų mokytojas metodininkas

 

Klasių vadovai

 

 • Genovaitė Kesminienė 1a
 • Aldona Kazragienė 1b
 • Loreta Milieškienė 2a
 • Gražina Vainutienė 2b
 • Inga Noreikienė 3
 • Inga Šemetienė 4a
 • Daiva Nugarienė 4b
 • Irena Barkauskienė 5a
 • Rasa Šmaižienė 5b
 • Laima Steponkevičienė 6a
 • Dalia Sakalauskienė 6b
 • Lina Kazragienė 7
 • Aldona Vitkevičienė 8a
 • Edita Kleinauskienė87b
 • Tatjana Saračinskienė Ia
 • Indrė Lileikienė Ib
 • Rasa Čičirkaitė IIa
 • Jolanta Stanienė IIb
 • Regina Montrimienė IIIa
 • Rasa Makreckienė IIIb
 • Loreta Kekienė IVa

 

 

Galerija