Viešieji prikimai

(Jei nerodo visų dokumentų naudokyte Chrome naršyklė)

 

Įsakymas dėl metinio plano pildymo 

Gimnazijos kuro pirkimo sąlygos 2017 m.  

 

Pirkimai 

  

 

 Viešųjų pirkimų planas