Viktorina 

Gegužės 12, 13 ir 15dienomis gimnazijoje vyko respublikinė mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompiuterinė kalbos viktorina, kurios tikslas buvo kelti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis. Joje dalyvavo 2 – 4 klasių mokiniai. Į viktoriną mokiniai rinkosi pakilios nuotaikos. Įvairių užduočių atlikimui, į pagalbą spec. poreikių mokiniams atskubėjo ir kiti klasės draugai. Susėdę prie kompiuterių jie buvo suskirstyti komandomis. Viktorinos pradžioje kiekviena komanda turėjo sukurti savo pavadinimą ir trumpą prisistaymą, o užduotis galėjo pasirinkti pagal jų sunkumo lygį bei skiriamą taškų skaičių už teisingą atlikimą. Veiklos metu vyravo azartiška atmosfera, kiekviena komanda rizikuodama stengėsi surinkti kuo daugiau taškų Atlikdami kompiuterines užduotis mokiniai galėjo pritaikyti turimus kalbos suvokimo, kalbinės ir žodžių garsinės analizės bei sintezės gebėjimus, plėtoti iniciatyvumo, komandinio darbo bei pažinimo kompetencijas. Veiklos metu vyravo draugiška bendravimo ir bendradarbiavimo atmosfera. Pasibaigus viktorinai bei susumavus visų komandų gautus taškus, dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir dovanėlėmis.

 

Spec. pedagogė Inga Ramoškienė