Dalyvavimas projektuose

Projektai

 

 

 1. VŠĮ Paramos vaikams centro projektas „Antras žingsnis“ 2 klasės.
 2. Mainų programa su Vokietijos Metingeno kardinolo von Galeno gimnazija.
 3. Bendras valstybinių institucijų, socialiai atsakingų verslo bei nevyriausybinio sektoriaus iniciatyva organizuojamas projektas „Sveikatiada“.
 4. Projektas „Mes rūšiuojame“
 5. LJA programa „Jaunasis kolega“. 
 6. Iniciatyva „Jaunojo kolegos savaitė“ 
 7. EPA projektas Lietuvos moksleiviams „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“
 8. Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?“
 9. Patyčių prevencijos programa „Olweus“.
 10. Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Mokinių savivaldos- iniciatyvios, veiklios, atviros pokyčiams“.
 11. TEO LT projektas „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“.