Tėvams

Ugdymo proceso organizavimas:

 • 1 – 5 kl. prasideda 2016-09-01 baigiasi 2017-05-30, ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės.
 • 6-III kl. prasideda 2016-09-01 baigiasi 2017-06-02, ugdymo proceso trukmė – 34 savaitės.
 • IV kl. prasideda 2016-09-01 baigiasi 2017-05-25, ugdymo proceso trukmė – 33 savaitės.

Atostogos:

 • Rudens 2016-10-31 iki 2016-11-04
 • Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 iki 2017-01-06
 • Žiemos 2017-02-17
 • Pavasario 2017-04-10 iki 2017-04-14

Pastaba: Gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 2016-04-18 dieną.

Papildomos atostogos 1-5 klasių mokiniams:

 • 2017-02-13 iki 2017-02-17
 • 2017-03-13 iki 2017-03-17
 • 2017-04-18

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

 • pirmas pusmetis 2016-09-01 iki 2017-01-20
 • antras pusmetis 2017-01-23 iki ugdymo proceso pabaigos.

Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių

TAMO