Tvarkaraščiai

                                                            PATVIRTINTA

                                                                           Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos

         Direktoriaus 2021-09-01 įsakymu Nr. V1-47

Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis

2021-2022 m. m.

 

Vadovas

Būrelio pavadinimas Klasė Val. sk. Laikas

Vieta (kab.)

Virginija Katkuvienė

Žemaitijos skautų organizacija

Medeinos draugovė

Jaunųjų gamtininkų būrelis

5-8 kl.

I-IV kl.

 

5- II kl.

1

1

 

1

Pn 13.50-14.35

Pn 14.40- 15.25

 

K 13.50- 14.35

28 kabinetas

28 kabinetas

28 kabinetas

Indrė Zozienė

Jaunųjų matematikų būrelis

Programavimo būrelis

5-8 kl.

1- 4 kl.

1

1

Pn 13.50- 14.35

K 13.50- 14.35

27 kabinetas

27 kabinetas

Jolanta Stanienė

Tinklinio būrelis

Kvadrato būrelis

5-IVkl.

3-6 kl.

1

2

Pr 14.40- 15.25

Pr 13.50-14.35

A 13.50- 14.35

Sporto salė

Sporto salė

Sporto salė

Marius Zoza

Futbolo būrelis

Futbolo būrelis

1-4 kl.

 

5-8 kl.

2

 

2

A 14.40- 15.25

Pn 12.55-13.40

Pn 13.50- 15.25

Sporto salė

Sporto salė

Sporto salė

Alidas Žukauskas

Stalo teniso būrelis

Krepšinio būrelis

5-IVkl.

5-IVkl.

1

3

A 13.50- 14.35

T 14.40-15.25

K 14.40- 16.15

Mažoji salė

Sporto salė

Sporto salė

Gabrielė Griškėnaitė

Dainavimo studija 5-II kl. 2 A 14.40- 16.15

Aktų salė

Aušra Majauskaitė

 

 

Šokių būrelis

 

 

1-4 kl

 

5-8 kl.

 

I-IV kl.

2

 

2

 

2

Pr 13.50- 14.35

T 13.50- 14.35

Pr. 14.40- 16.15

T 14.40- 15.25

T 14.40- 16.15

Aktų salė

Aktų salė

Aktų salė

Aktų salė

Aktų salė

Gražina Vainutienė

Folklorinis ansamblis „Rėmolioka“ 1-II kl. 2 A 13.50- 15.25 Mažoji salė

Andrey Sevostiyanikhin

Gitaros būrelis 1-IVkl. 3 K 17.35- 20.00

49 kabinetas

Gražina Mitkuvienė

Jaunųjų Šaulių būrelis 5-IVkl. 3 K 13.50- 16.15

Mažoji salė

 Laima Steponkevičienė

Robotikos būrelis 5-8 kl. 1 T 13.50-14.35

7 kabinetas

Rita Vilkė

Ukulėlių būrelis 1-II kl. 2 Pn 13.50- 14.35

49 kabinetas

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                     Dalia Sakalauskienė

Informacija ruošiama

                                                            PATVIRTINTA

                                                            Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos

                                                                           Direktoriaus 2021- 09-01 įsakymu Nr.V1-48

 

SEDOS VYTAUTO MAČERNIO GIMNAZIJA

SPORTO SALĖS UŽIMTUMAS

2021-2022 m. m.

 

Diena

Laikas Veikla

Atsakingas asmuo

Pirmadienis

8.00- 13.40 Fizinio lavinimo pamokos Fizinio lavinimo ir pradinių klasių mokytojai

13.50- 14.35

Kvadrato būrelis

J. Stanienė

14.40- 15.25 Tinklinio būrelis

J. Stanienė

Antradienis

8.00- 13.40 Fizinio lavinimo pamokos Fizinio lavinimo ir pradinių klasių mokytojai

13.50-14.35

Kvadrato būrelis

J. Stanienė

14.40-15.25

Futbolo būrelis

M. Zoza

Trečiadienis

8.00- 14.35 Fizinio lavinimo pamokos Fizinio lavinimo ir pradinių klasių mokytojai
14.40- 15.25 Krepšinio būrelis

A. Žukauskas

Ketvirtadienis

8.00- 14.35 Fizinio lavinimo pamokos Fizinio lavinimo ir pradinių klasių mokytojai
14.40-16.15 Krepšinio būrelis

A. Žukauskas

Penktadienis

8.00- 11.35 Fizinio lavinimo pamokos Fizinio lavinimo ir pradinių klasių mokytojai
12.55- 15.25 Futbolo būrelis

M. Zoza

 

 Direktorės pavaduotoja ugdymui                                Dalia Sakalauskienė

                               PATVIRTINTA

                                                                                                                 Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos

                                                                                                                 Direktoriaus 2021- 09-01 įsakymu Nr. V1-48

 

 

SEDOS VYTAUTO MAČERNIO GIMNAZIJA

MOKYKLOS AKTŲ SALĖS UŽIMTUMAS

2021-2022 m. m.        

 

Diena

Laikas Užsiėmimai

Atsakingas asmuo

Pirmadienis

10.55-13.40 Šokio pamokos A. Majauskaitė
13.50- 16.15 Šokių būrelis

A. Majauskaitė

Antradienis

12.00-13.40 Šokio pamokos A. Majauskaitė
14.40- 16.15 Dainavimo studijos užsiėmimai

G. Griškėnaitė

Trečiadienis

13.50- 16.15 Šokių būrelis A. Majauskaitė
Ketvirtadienis 8.00- 13.40 Šokio pamokos

A. Majauskaitė

Penktadienis

 

Direktorės pavaduotoja  Dalia Sakalauskienė

TAMO