2021-ieji poeto Vytauto Mačernio metai šalyje

rsz_1unnamed

Ir akmuo pilnas sąskambių: „Gyvenimas vaizduos pasikartos“ Telšiškės literatės Ievos Sigitos Naglienės straipsnis laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“

http://www.kalvotoji.lt/2020/04/11/ir-akmuo-pilnas-saskambiu-gyvenimas-vaizduos-pasikartos-v-macernis/

Aidai_mėnesinis_kultūros_žurnalas

Skirtingose geležinės uždangos pusėse atsidūrę poeto draugai nepamiršo savo bičiulio, stengėsi puoselėti jo atminimą. Katalikiškame kultūros, literatūros ir politikos periodiniame žurnale „Aidai“, nuo 1944 m. gruodžio iki 1991 m. leistame Vokietijoje ir JAV, apie poetą rašė:

https://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4318:mi&catid=279:196904&Itemid=310

https://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=8218:li&catid=455:3-nr&Itemid=519

Untitled

Vytauto Mačernio eilėraščiai buvo spausdinami Mažeikių gimnazijos Maironio vardo literatų laikraštėlyje „Atošvaistė“ (1939 m. Nr.6) 3 psl.

https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=116652

unnamed (1)

Poeto Vytauto Mačernio muziejus Žemaičių Kalvarijoje

http://zemaitijosnp.lt/veikla/lankytini-objektai/poeto-v-macernio-muziejus/

jessica-ruscello-OQSCtabGkSY-unsplash-scaled

Dvasinis artumas: Vytautas Mačernis ir Fiodoras Dostojevskis

https://www.bernardinai.lt/dvasinis-artumas-vytautas-macernis-ir-fiodoras-dostojevskis/

prie-pavadinimo5

Skaitmeninės Vytauto Mačernio vizijos

https://macerniovizijos.lt/

vytautas-macernis-2-86177725

Vytauto Mačernio kūrybą tyrinėjančios literatūrologės tiki poeto nemirtingumu

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/vytauto-macernio-kuryba-tyrinejancios-literaturologes-tiki-poeto-nemirtingumu.d?id=86177199

vytautas-macernis-20-86523565

Pakartotinai išleistų knygų puslapiuose galimybė iš naujo pažinti Vytautą Mačernį

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/pakartotinai-isleistu-knygu-puslapiuose-galimybe-is-naujo-pazinti-vytauta-macerni.d?id=86523349

skyeius

Rašytojų, bendramokslių, jaunystės bičiulių prisiminimai, laiškai, įžvalgos

http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/alfas-pakenas-vytautas-macernis-kiek-as-nedegu-tiek-negyvenu/

unnamed (1)

Literatas, žurnalistas, muziejininkas Alfas Pakėnas apie Vytautą Mačernį

http://lituanistusamburis.lt/alfas-pakenas-vytauto-macernio-kuryba-su-jauno-genijaus-dvelksmu/

seimas_logotipas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Vytauto Mačernio metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo“ –https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e00bec4563011eba1f8b445a2cb2bc7?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b585a9e3-88f3-4fc4-92d1-b42fc91b1306

TAMO