Virtualus forumas „Pagalba besimokančiam vaikui“

Sedos V. Mačernio gimnazijos mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai vasario 10 dienos popietę rinkosi į virtualų forumą „Pagalba besimokančiam vaikui“. Renginį organizavo gimnazijos švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė, kuriai vadovauja specialioji pedagogė Valda Bružienė. Forumo metu organizatoriai kvietė dalyvius kalbėtis apie tai, ar mokytojo asmenybė ir jo asmeninės nuostatos į vaiką turi įtakos mokinio ugdymosi sėkmei.

Dar iki forumo gimnazijoje dirbantys mokytojai dalyvavo apklausoje „Kiek mokytojas lemia mokinio, turinčio mokymosi sunkumų, ugdymo(si) sėkmę?“. Mokytojo padėjėja Vaida Raišutienė supažindino forumo dalyvius su apklausos rezultatais.

Forumo metu dalyviai virtualioje apklausoje žymėjo emocijas, kurias patiria dirbdami su ypatingais vaikais. Pasitelkiant laisvąjį rašymą mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai rašė atvirą laišką mokiniui, patiriančiam mokymosi sunkumų. Gimnazijos psichologė Elena Šmitienė pristatė savo įžvalgas, kaip mokytojo ir specialisto darbe, ugdant ypatingus vaikus,  galėtų padėti logoterapijos metodai.

Forumo organizatorių nuomone, jei šiandien negalime išspręsti visų problemų, susijusių su specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių ugdymu(si), tai galime bent jau pradėti visi drauge kalbėtis nors vienu klausimu, susijusiu su ypatingų vaikų mokymu.

Forumo pabaigoje dalyviai išsakė savo nuomonę, apie tokio renginio reikalingumą  šiandieninėje mokykloje. Toks ugdytojams skirtas renginys neakivaizdžiai prisideda prie palankios ugdymosi aplinkos kūrimo kiekvienam gimnazijoje besimokančiam vaikui.

Švietimo pagalbos specialisčių komanda

TAMO