Integralaus ugdymo diena 4b kl. „Kas mena mūsų krašto praeitį“

Integralaus ugdymo diena 4b klasėje „Kas mena mūsų krašto praeitį?“

Rugsėjo 16 d. 4 b klasės mokiniai dalyvavo integralaus ugdymo veikloje Telšių kaimo muziejuje. Dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Piemenėlio mažas botagėlis“. Sužinojo apie piemenėlių buitį, darbus. Patys pabuvo piemenėliais. Grupėse, kurioms vadovavo mamytės – mokytojos, atliko lietuvių kalbos, matematikos, dailės užduotis praeities tema.

Mokytoja Gražina Vainutienė

TAMO