III klasės integruota veikla ,,Pyragų diena su knyga“

Per dorinio ugdymo pamoką III klasės mokiniai dalyvavo integruotoje veikloje ,,Pyragų diena su knyga“ Sedos miesto bibliotekoje. Čia gimnazistams buvo pristatyta biblioteka, jos fondai. Diskutuota apie dalinimosi džiaugsmą, gailestingumą, atjautą. Atlikę užduotį, vaišinosi arbata, pyragais.

Dorinio ugdymo mokytojos Lina Kazragienė, Edita Kleinauskienė

TAMO