4 kl. integralus ugdymas ,,Po Lietuvą“

Ketvirtokai spręsdami statistikos uždavinius sužinojo nemažai faktų apie Lietuvos ežerus, upes ir miškus. Darė Lietuvos žemėlapį, kuriame turėjo kuo tiksliau pažymėti didžiuosius Lietuvos miestus. Remdamiesi veiklose sužinotais faktais, sudarinėjo klausimus apie Lietuvą. Dalyvavo ir interaktyvioje viktorinoje.

TAMO