Integruotos Ia ir Ib klasių fizikos ir chemijos pamokos

Integruotos Ia ir Ib klasių fizikos ir chemijos pamokos „Vandens fizikinės ir cheminės savybės“, vykusios spalio 24 d.

TAMO