Kovo 11-oji 4b klasėje

Kovo 9 d. 4b klasėje vyko rytmetis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Nepriklausomybės link…“. Mokiniai stebėjo pateiktis, prisiminė svarbiausius istorinius įvykius, lietuvių tautos siekį būti laisviems. Grupėse spendė kryžiažodį, Lietuvos himne įrašė rūkstamus žodžius. Naudodamiesi informacinėmis technologijomis atliko užduotį „Ar tiesa, ar melas apie televizijos bokštą?“. Spalvino Lietuvos herbą. Nugalėjo „Vėliavos „ komanda.

Mokytoja Gražina Vainutienė

TAMO