Mokinių ir tėvelių dėmesiui

Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu mokymo būdu, pagal esamą tvarkaraštį.

Informacija apie nuotolinį mokymą bus skelbiama per:

  • elektroninį dienyną TaMo,
  • gimnazijos internetinėje svetainėje www.sedosgimnazija.lt
  • facebook paskyroje.

Mokiniai apie prisijungimus gaus informaciją iš dalykų mokytojų per TaMo dienyną.

Tai nauja … Tikimės susitelkimo. Prašome tėvelių pagalbos savo vaikams ir bendruomeniškumo.

TAMO