Olweus pažymėjimas

Olweus patyčių prevencija

       Gimnazijoje įgyvendinamos OPKUS programos tikslas: sumažinti  patyčių skaičių nesaugiausiose gimnazijos vietose.

Uždaviniai:

  • aktyvinti mokytojų budėjimą  koridoriuose, laiptinėse ir lauke.
  • įpareigoti mokytojus nepalikti mokinių klasėje be mokytojo priežiūros.

Gimnazija veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Gimnazijos nuostatus. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2017 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu.

Remiantis 2019 m. balandžio – birželio mėn Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr.OPKUS1-1 – OPKUS1-55 gimnazijai 2019-2021 mokslo metams suteiktas „Olweus mokyklos vardas“.

 Programą inicijuoja – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Programos instruktorė – Gitana Svirskienė.

Programos koordinatorė – Daiva Bružienė.

 Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:

  1. Mes nesityčiosime iš kitų.
  2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
  3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
  4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir gimnazijoje, ir namie.

TAMO