Padėka UAB „GABERA“ savininkams A. ir M. Samoškoms

Dėkojame UAB „GABERA“ savininkams Astai ir Mindaugui Samoškoms už gimnazijos mokiniams padovanotus tris naujus kompiuterius.

TAMO