Padėkos vakaras

Birželio 7 d. gimnazijoje vyko Padėkos vakaras. Jo metu buvo pagerbti ir padėkos raštais bei knygomis apdovanoti gimnaziją garsinantys mokiniai ir mokytojai. Padėkota ir tėveliams, kurie nuolat savanoriškai padeda tvarkant gimnazijos erdves, organizuoja ekskursijas. Tradiciškai išrinktas gimnazijos Metų mokinys. Juo tapo 8 b klasės mokinys Mantas Dagenis, jam įteiktas metų mokinio suvenyras ir piniginė premija. Vakaro programoje pasirodė visi gimnazijoje veikiantys meno būreliai. Administracija dėkoja visai gimnazijos bendruomenei už nuveiktus darbus.

TAMO