Skautų veikla karantino metu

Karantinas visiems buvo rimtas iššūkis, o skautams tuo labiau – jokių žygių, jokių susitikimų ar skautiškų apkabinimų. Skautiška veikla taip pat vyko nuotoliniu būdu. Didžiuojamės, kad mūsų draugininkas Tomas buvo organizacijos ,,Skautų radijo“ vedantysis. Medeinos draugovės ir NVŠ ,,Skautauk ir auk“ skautai bendravo per Zoom platformą. Balandžio mėnesį vykdė projektą ,,Skautai: Dievui, Tėvynei ir artimui“. Iš gamtinių medžiagų kūrė skautiškas lelijėles, švęsdami Šv.Velykų šventę skautiškus simbolius panaudojo šventinio stalo puošimui, kartu su šeimos nariais kepė skautišką duonelę. Skautų idealogijos teorinę medžiagą skautai pasikartojo atlikdami Kahoot testus. Gegužės mėnesį skautai skyrė gamtos stebėjimui, pažinimui, gamtosaugai. Praėjusių metų pabaigoje sediškiai organizavo ,,Spalvotąjį linksmavakarį“, tad dabar turėsime ,,Spalvotąjį pavasarį“, nes kiekviena skiltis fotografuoja augalus pagal pasirinktą spalvą. Sušvelninus karantino reikalavimus, draugininkas pat.skautas Tomas K. sukvietė draugovės narius į visuotinę sueigą mokyklos stadione. Suplanavome naujus žygius ir stovyklas ir tikimės, kad virusui pasitraukus, galėsime vėl dalintis seseriškumu ir broliškumu.

Sktn. vyresn.sk. Virginija Katkuvienė

TAMO