UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU

Ugdymo procesas organizuojamas  nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 27 d. mišriu būdu, derinant kontaktinį ir nuotolinį mokymą:

1.pradinis ugdymas vykdomas gimnazijoje kontaktiniu būdu;

1.1. 2020 m. lapkričio 9– 13 d. ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu  5a, 5b, 8, IV klasių

mokiniams,  nuotoliniu būdu mokosi 6a, 6b, 7, Ia, Ib, IIa, IIb, III klasių mokiniai;

1.2. 2020 m. lapkričio 16– 20 d. ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu Ia, Ib, IIa, IIb, III

klasių mokiniams, nuotoliniu  būdu mokosi 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8, IV klasių mokiniai;

1.3. 2020 m. lapkričio 23–27 d. ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu 6a, 6b, 7, IV klasių

mokiniams, nuotoliniu būdu mokosi 5a, 5b, 8, Ia, Ib, IIa, IIb, III klasių mokiniai.

2. Kontaktinis mokinių mokymas vykdomas ugdymo įstaigoje užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas.

3. Nuotolinis mokymas vykdomas gimnazijoje patvirtinta nuotolinio ugdymo tvarka.

4. Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, pamokų laikas nesikeičia.

5. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

6. Švietimo pagalba teikiama gimnazijoje arba nuotoliniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas.

TAMO