Viktorina „Linksmasis pavasarėlis“

Gegužės 9 d. trečiokai Danielius, Klaudijus, Augustas ir ketvirtokas Tomas dalyvavo Viekšnių gimnazijoje organizuojamoje viktorinoje „Linksmasis pavasarėlis“. Mokiniai buvo skatinami bendradarbiauti, mokėsi savarankiškumo, kūrybiškumo. Viktorinos metu siekta ugdyti mokinių turimus kalbos suvokimo, kalbinės ir žodžių analizės bei sintezės gebėjimus, plėtoti iniciatyvumą, komandinio darbo kompetencijas.

Mokiniai buvo apdovanoti padėkomis ir saldžiomis dovanelėmis.

Specialioji pedagogė Valda Bružienė

TAMO