Administracija

Direktorė

Aušra Kazlauskienė

+370 443 46242

kazlauskienea@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Daiva Bružienė

+370 443 46389
daiva.bruz@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Dalia Sakalauskienė

+370 443 46389
dvarasdalia@gmail.com

Pavaduotojas ūkio reikalams

Leonas Vytautas Derkintis

+370 443 46384
leonasseda@gmail.com

Buhalterė

Dalia Petkuvienė

+370 443 46384
buhdalia@gmail.com

Sekretorė

Gražina Lukšienė

sedosgimnazija@gmail.com

TAMO