Mokytojai

Vardas, pavardė
Klasė
Kvalifikacinė kategorija
El. paštas

Loreta Milieškienė

2 klasė Vyr. mokytoja loreta30@gmail.com

Inga Noreikienė

3 klasė

Vyr. mokytoja

laurinuka@gmail.com

Daiva Nugarienė

4b klasė Vyr. mokytoja

nudaiva@gmail.com

Inga Pačerinskienė

4a klasė

Metodininkė

ingapa7@gmail.com

Gražina Vainutienė 1 klasė Metodininkė grazina@ministras.lt
Vardas, pavardė
Dalykas
Kvalifikacinė kategorija
El. paštas

Lina Kazragienė

Tikyba

Vyr. mokytoja

linciukas7@gmail.com

Edita Kleinauskienė

Etika

Vyr. mokytoja

edita.kleinauskiene@gmail.com

Rasa Čičirkaitė

Lietuvių kalba

Metodininkė

rcicirkaite@gmail.com

Rasa Makreckienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

rasamakreckiene@gmail.com

Dalia Sakalauskienė

Lietuvių kalba

Vyr. mokytoja

dvarasdalia@gmail.com

Judita Niūniavienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

judita.niuniaviene@gmail.com

Vardas, pavardė
Dalykas
Kvalifikacinė kategorija
El. paštas

Rasa Šmaižienė

Anglų kalba

Mokytoja

ponia33@gmail.com

Tatjana Saračinskienė

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

tatjanaushka28@gmail.com

Irena Barkauskienė

Anglų kalba

Metodininkė

irenabark@yahoo.com

Aušra Kazlauskienė

Vokiečių kalba

Vyr. mokytoja

kazlauskienea@gmail.com

Loreta Milieškienė

Vokiečių kalba

Vyr. mokytoja

loreta30@gmail.com

Loreta Kekienė

Rusų kalba

Vyr. mokytoja

lorkej@gmail.com

Genovaitė Vanagienė

Rusų kalba

Vyr. mokytoja

genovan@gmail.com

Vardas, pavardė
Dalykas
Kvalifikacinė kategorija
El. paštas

Regina Montrimienė

Istorija

Metodininkė

regimon2007@gmail.com

Genovaitė Vanagienė

Istorija

Vyr. mokytoja

genovan@gmail.com

Daiva Bružienė

Matematika

Vyr. mokytoja

daivabruz@gmail.com

Laima Steponkevičienė

Matematika

Vyr. mokytoja

laimaseda@gmail.com

Vida Lukauskienė

Matematika

Metodininkė

vidaplinkses@gmail.com

Aldona Vitkevičienė

Matematika

Vyr. mokytoja

vitalda@gmail.com

Artūras Krutinis

Informacinės technologijos

Vyr. mokytojas

arturcikru@gmail.com

Indrė Zozienė

Informacinės technologijos

Mokytoja

indrezoziene@gmail.com

Virginija Katkuvienė

Biologija

Metodininkė

virginija.plinkses@gmail.com

Irena Joneikienė

Fizika

Metodininkė

irenajon@gmail.com

Zina Tenienė

Chemija

Vyr. mokytoja

zina.ten@gmail.com

Sigita Juzaitienė

Geografija

Vyr. mokytoja

juzgita@gmail.com

Vardas, pavardė
Dalykas
Kvalifikacinė kategorija
El. paštas

Elena Mikulskienė

Dailė

Vyr. mokytoja

e.mikulskiene@gmail.com

Ignas Lukošius

Muzika

Vyr. mokytojas

iglukosius@gmail.com

Inga Dvaržeckienė

Muzika

Metodininkė

inga.dvarzeckiene@gmail.com

Jolanta Stanienė

Kūno kultūra

Vyr. mokytoja

jolanta42@gmail.com

Marius Zoza

Kūno kultūra

Mokytojas

mariuszoza@gmail.com

Alidas Žukauskas

Kūno kultūra

Vyr. mokytojas

alizukauskas@gmail.com

Ramutė Januševičienė

Technologijos

Metodininkė

januseviciene.ramute@gamil.com

Darius Purkėnas

Technologijos

Metodininkas

purkenas@gmail.com

Vardas, pavardė
Klasė
Kabinetas

Gražina Vainutienė

1 kl.

Loreta Milieškienė

2 kl.

Inga Noreikienė

3 kl.

Inga Pačerinskienė

4a kl.

Daiva Nugarienė

4b kl.

Jolanta Stanienė

5 kl.

Edita Kleinauskienė

6 kl.

Regina Montrimienė

7 kl.

Indrė Zozienė

8a kl.

Genovaitė Vanagienė

8b kl.

Irena Barkauskienė

Ia kl.

Rasa Šmaižienė

Ib kl.

Laima Steponkevičienė

IIa kl.

Vida Lukauskienė

IIb kl.

Lina Kazragienė

III kl.

Aldona Vitkevičienė

IV kl.

Vardas, pavardė
Pareigybė
Kabinetas

Jolanta Štombergienė

Socialinė pedagogė

Elena Šmitienė

Psichologė

Laimutė Mažrimienė

logopedė, spec. pedagogė, metodininkė

Edita Kleinauskienė

mokytojo padėjėja

Diana Girdvainytė

mokytojo padėjėja

TAMO