Mokytojai

Vardas, pavardė

Klasė Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Loreta Milieškienė

3 klasė

Vyr. mokytoja

loreta30@gmail.com

Inga Noreikienė

4a klasė

Vyr. mokytoja

laurinuka@gmail.com

Daiva Nugarienė

4b klasė

Vyr. mokytoja

nudaiva@gmail.com

Inga Pačerinskienė

1 klasė

Metodininkė

ingapa7@gmail.com

Gražina Vainutienė

2b klasė

Metodininkė

grazina@ministras.lt

Vilma Urbonienė

2a klasė

Vyr. mokytoja

urbvilma000@gmail.com

Vardas, pavardė
Dalykas
Kvalifikacinė kategorija
El. paštas

Lina Kazragienė

Tikyba

Vyr. mokytoja

linciukas7@gmail.com

Edita Kleinauskienė

Etika

Vyr. mokytoja

edita.kleinauskiene@gmail.com

Rasa Čičirkaitė

Lietuvių kalba

Metodininkė

rcicirkaite@gmail.com

Rasa Makreckienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

rasamakreckiene@gmail.com

Dalia Sakalauskienė

Lietuvių kalba

Vyr. mokytoja

dvarasdalia@gmail.com

Judita Niūniavienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

judita.niuniaviene@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Rasa Šmaižienė

Anglų kalba Mokytoja

ponia33@gmail.com

Tatjana Saračinskienė

Anglų kalba Vyr. mokytoja

tatjanaushka28@gmail.com

Irena Barkauskienė

Anglų kalba Metodininkė

irenabark@yahoo.com

Aušra Kazlauskienė

Vokiečių kalba Vyr. mokytoja

kazlauskienea@gmail.com

Loreta Milieškienė

Vokiečių kalba Vyr. mokytoja

loreta30@gmail.com

Loreta Kekienė

Rusų kalba Vyr. mokytoja

lorkej@gmail.com

Vilma Urbonienė

Anglų kalba Vyr. mokytoja

urbvilma000@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Daiva Bružienė

Matematika

Vyr. mokytoja

daivabruz@gmail.com

Laima Steponkevičienė

Matematika

Vyr. mokytoja

laimaseda@gmail.com

Vida Lukauskienė

Matematika

Metodininkė

vidaplinkses@gmail.com

Rasa Vaicekauskienė

Matematika, informacinės technologijos

Vyr. mokytoja

rasa.zelvyte@gmail.com

Artūras Krutinis

Informacinės technologijos

Vyr. mokytojas

arturcikru@gmail.com

Indrė Zozienė

Informacinės technologijos

Mokytoja

indrezoziene@gmail.com

Virginija Katkuvienė

Biologija

Metodininkė

virginija.plinkses@gmail.com

Irena Joneikienė

Fizika

Metodininkė

irenajon@gmail.com

Zina Tenienė

Chemija

Vyr. mokytoja

zina.ten@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Indrė Lileikienė

Dailė, technologijos

Vyr. mokytoja

gindrute@gmail.com

Inga Dvaržeckienė

Muzika

Metodininkė

inga.dvarzeckiene@gmail.com

Jolanta Stanienė Kūno kultūra Vyr. mokytoja jolanta42@gmail.com
Marius Zoza

Kūno kultūra

Mokytojas

mariuszoza@gmail.com

Alidas Žukauskas

Kūno kultūra

Vyr. mokytojas

alizukauskas@gmail.com

Ramutė Januševičienė

Technologijos

Metodininkė

januseviciene.ramute@gamil.com

Darius Purkėnas

Technologijos

Metodininkas

purkenas@gmail.com

Rita Lukauskienė

Geografija

Mokytoja

ritalukauskiene7@gmail.com

Aušra Majauskaitė

Šokis

Mokytoja

ausra.majauskaite@gmail.com

Rita Vilkė

Muzika

Mokytoja

rita.vkc@gmail.com
Genovaitė Vanagienė

Istorija

Vyr. mokytoja genvan@gmail.com
Regina Montrimienė

Istorija

Metodininkė reginamon@gmail.com

Eil. Nr.

Klasių vadovai Klasė

Kabinetas

1.

Inga Pačerinskienė 1

25

2.

Gražina Vainutienė 2b

24

3.

Vilma Urbonienė 2a

8

4.

Loreta Milieškienė 3

23

5.

Inga Noreikienė 4a

25

6.

Daiva Nugarienė 4b

29

7.

Jolanta Stanienė 6a

22

8.

Rasa Makreckienė 6b

32

9.

Edita Kleinauskienė 7

34

10.

Regina Montrimienė 8

3

11.

Loreta Kekienė Ia

39

12.

Genovaitė Vanagienė Ib

35

13.

Irena Barkauskienė IIa

21

14.

Rasa Šmaižienė IIb

8

15.

Laima Steponkevičienė III

7

16.

Lina Kazragienė IV

1

17.

Rita     Vilkė 5a

49

18.

Rasa Vaicekauskienė 5b

33

Vardas, pavardė

Pareigybė

El. paštas

Jolanta Štombergienė

Socialinė pedagogė

jolantastombergiene@gmail.com

Elena Šmitienė

Psichologė

elenasmitiene@gmail.com

Laimutė Mažrimienė

logopedė,  metodininkė

mazrimienelaima@gmail.com

Valda Bružienė

Spec. pedagogė

valda.bruzienee@gmail.com

Vaida Raišutienė

mokytojo padėjėja

vaidaraisute@gmail.com

Iveta Ružauskaitė

Mokytojo padėjėja

ivetaruzauskaite@gmail.com

Diana Girdvainytė

mokytojo padėjėja

gidija5@gmail.com

TAMO