Mokytojai

Vardas, pavardė

Klasė Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Loreta Milieškienė

4 klasė

Vyr. mokytoja

loreta30@gmail.com

Inga Noreikienė

1 klasė

Vyr. mokytoja

laurinuka@gmail.com

Daiva Nugarienė

3a klasė

Vyr. mokytoja

nudaiva@gmail.com

Inga Pačerinskienė

2 klasė

Metodininkė

ingapa7@gmail.com

Gražina Vainutienė

3b klasė

Metodininkė

grazina@ministras.lt

Vardas, pavardė
Dalykas
Kvalifikacinė kategorija
El. paštas

Lina Kazragienė

Tikyba

Vyr. mokytoja

linciukas7@gmail.com

Edita Kleinauskienė

Etika

Vyr. mokytoja

edita.kleinauskiene@gmail.com

Rasa Čičirkaitė

Lietuvių kalba

Metodininkė

rcicirkaite@gmail.com

Rasa Makreckienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

rasamakreckiene@gmail.com

Dalia Sakalauskienė

Lietuvių kalba

Vyr. mokytoja

dvarasdalia@gmail.com

Vaida Raišutienė

Lietuvių kalba

Vardas, pavardė

Dalykas Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Rasa Šmaižienė

Anglų kalba Mokytoja

ponia33@gmail.com

Tatjana Saračinskienė

Anglų kalba Vyr. mokytoja

tatjanaushka28@gmail.com

Aušra Kazlauskienė

Vokiečių kalba Vyr. mokytoja

kazlauskienea@gmail.com

Loreta Milieškienė

Vokiečių kalba Vyr. mokytoja

loreta30@gmail.com

Loreta Kekienė

Rusų kalba Vyr. mokytoja

lorkej@gmail.com

Vilma Urbonienė

Anglų kalba Vyr. mokytoja

urbvilma000@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Daiva Bružienė

Matematika

Vyr. mokytoja

daivabruz@gmail.com

Laima Steponkevičienė

Matematika

Vyr. mokytoja

laimaseda@gmail.com

Vida Lukauskienė

Matematika

Metodininkė

vidaplinkses@gmail.com

Rasa Vaicekauskienė

Matematika

Vyr. mokytoja

rasa.zelvyte@gmail.com

Artūras Krutinis

Informacinės technologijos

Vyr. mokytojas

arturcikru@gmail.com

Indrė Zozienė

Matematika, Informacinės technologijos

Mokytoja

indrezoziene@gmail.com

Virginija Katkuvienė

Biologija

Metodininkė

virginija.plinkses@gmail.com

Irena Joneikienė

Fizika

Metodininkė

irenajon@gmail.com

Zina Tenienė

Chemija

Vyr. mokytoja

zina.ten@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Indrė Lileikienė

Dailė, technologijos

Vyr. mokytoja

gindrute@gmail.com

Gabrielė Griškėnaitė

Muzika

Jolanta Stanienė Kūno kultūra Vyr. mokytoja jolanta42@gmail.com
Marius Zoza

Kūno kultūra

Mokytojas

mariuszoza@gmail.com

Alidas Žukauskas

Kūno kultūra

Vyr. mokytojas

alizukauskas@gmail.com

Ramutė Januševičienė

Technologijos

Metodininkė

januseviciene.ramute@gamil.com

Darius Purkėnas

Technologijos

Metodininkas

purkenas@gmail.com

Gediminas Čekys

Geografija

Aušra Majauskaitė

Šokis

Mokytoja

ausra.majauskaite@gmail.com

Rita Vilkė

Muzika

Mokytoja

rita.vkc@gmail.com
Genovaitė Vanagienė

Istorija

Vyr. mokytoja genvan@gmail.com
Regina Montrimienė

Istorija

Metodininkė reginamon@gmail.com

Eil. Nr.

Klasių vadovai Klasė

Kabinetas

1.

Inga Pačerinskienė 2

25

2.

Gražina Vainutienė 3b

24

3.

Daiva Nugarienė 3a

29

4.

Loreta Milieškienė 4

23

5.

Inga Noreikienė 1

25

6. Vilma Urbonienė 5

7.

Jolanta Stanienė 7a

22

8.

Rasa Makreckienė 7b

32

9.

Edita Kleinauskienė 8

34

10.

Regina Montrimienė I

3

11.

Indrė Zozienė IIa

39

12.

Genovaitė Vanagienė IIb

35

13.

IIIa

21

14.

Rasa Šmaižienė IIIb

8

15.

Laima Steponkevičienė IV

7

16.

Rita     Vilkė 6a

49

17.

Rasa Vaicekauskienė 6b

33

Vardas, pavardė

Pareigybė

El. paštas

Jolanta Štombergienė

Socialinė pedagogė

jolantastombergiene@gmail.com

Elena Šmitienė

Psichologė

elenasmitiene@gmail.com

Laimutė Mažrimienė

logopedė,  metodininkė

mazrimienelaima@gmail.com

Valda Bružienė

Spec. pedagogė

valda.bruzienee@gmail.com

Iveta Ružauskaitė

Mokytojo padėjėja

ivetaruzauskaite@gmail.com

Diana Girdvainytė

mokytojo padėjėja

gidija5@gmail.com

TAMO