Mokytojai

Vardas, pavardė

Klasė Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Loreta Milieškienė

2 klasė

Vyr. mokytoja

loreta30@gmail.com

Inga Noreikienė

3 klasė

Vyr. mokytoja

laurinuka@gmail.com

Daiva Nugarienė

4b klasė

Vyr. mokytoja

nudaiva@gmail.com

Inga Pačerinskienė

4a klasė

Metodininkė

ingapa7@gmail.com

Gražina Vainutienė

1b klasė

Metodininkė

grazina@ministras.lt

Vilma Urbonienė

1a klasė

Vardas, pavardė
Dalykas
Kvalifikacinė kategorija
El. paštas

Lina Kazragienė

Tikyba

Vyr. mokytoja

linciukas7@gmail.com

Edita Kleinauskienė

Etika

Vyr. mokytoja

edita.kleinauskiene@gmail.com

Rasa Čičirkaitė

Lietuvių kalba

Metodininkė

rcicirkaite@gmail.com

Rasa Makreckienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

rasamakreckiene@gmail.com

Dalia Sakalauskienė

Lietuvių kalba

Vyr. mokytoja

dvarasdalia@gmail.com

Judita Niūniavienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

judita.niuniaviene@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Rasa Šmaižienė

Anglų kalba

Mokytoja

ponia33@gmail.com

Tatjana Saračinskienė

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

tatjanaushka28@gmail.com

Irena Barkauskienė

Anglų kalba

Metodininkė

irenabark@yahoo.com

Aušra Kazlauskienė

Vokiečių kalba

Vyr. mokytoja

kazlauskienea@gmail.com

Loreta Milieškienė

Vokiečių kalba

Vyr. mokytoja

loreta30@gmail.com

Loreta Kekienė

Rusų kalba

Vyr. mokytoja

lorkej@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Daiva Bružienė

Matematika

Vyr. mokytoja

daivabruz@gmail.com

Laima Steponkevičienė

Matematika

Vyr. mokytoja

laimaseda@gmail.com

Vida Lukauskienė

Matematika

Metodininkė

vidaplinkses@gmail.com

Aldona Vitkevičienė

Matematika

Vyr. mokytoja

vitalda@gmail.com

Artūras Krutinis

Informacinės technologijos

Vyr. mokytojas

arturcikru@gmail.com

Indrė Zozienė

Informacinės technologijos

Mokytoja

indrezoziene@gmail.com

Virginija Katkuvienė

Biologija

Metodininkė

virginija.plinkses@gmail.com

Irena Joneikienė

Fizika

Metodininkė

irenajon@gmail.com

Zina Tenienė

Chemija

Vyr. mokytoja

zina.ten@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Elena Mikulskienė

Dailė

Vyr. mokytoja

e.mikulskiene@gmail.com

Inga Dvaržeckienė

Muzika

Metodininkė

inga.dvarzeckiene@gmail.com

Jolanta Stanienė Kūno kultūra Vyr. mokytoja jolanta42@gmail.com
Marius Zoza

Kūno kultūra

Mokytojas

mariuszoza@gmail.com

Alidas Žukauskas

Kūno kultūra

Vyr. mokytojas

alizukauskas@gmail.com

Ramutė Januševičienė

Technologijos

Metodininkė

januseviciene.ramute@gamil.com

Darius Purkėnas

Technologijos

Metodininkas

purkenas@gmail.com

Sigita Juzaitienė

Geografija

Metodininkė

juzgita@gmail.com

Aušra Majauskaitė

Šokis

Mokytoja

ausra.majauskaite@gmail.com

Rita Vilkė

Muzika

Mokytoja

rita.vkc@gmail.com
Genovaitė Vanagienė

Istorija

Vyr. mokytoja genvan@gmail.com
Regina Montrimienė

Istorija

Metodininkė reginamon@gmail.com

Eil. nr.

Mokytojas Klasė

Kabinetas

1. Vilma Urbonienė

1a

9

2. Gražina Vainutienė

1b

24
3. Loreta Milieškienė

2

23
4. Inga Noreikienė

3

26
5. Inga Pačerinskienė

4a

25
6. Daiva Nugarienė

4b

29
7. Jolanta Stanienė

5a

22
8. Rasa Makreckienė

5b

32

9. Edita Kleinauskienė

6

34

10. Regina Montrimienė

7

3

11. Indrė Zozienė

8a

39

12. Genovaitė Vanagienė

8b

2

13. Irena Barkauskienė

Ia

21

14. Rasa Šmaižienė

Ib

8

15. Laima Steponkevičienė

IIa

7

16. Vida Lukauskienė

IIb

31

17. Lina Kazragienė

III

1

18. Aldona Vitkevičienė

IV

33

Vardas, pavardė
Pareigybė
El. paštas

Jolanta Štombergienė

Socialinė pedagogė

jolantastombergiene@gmail.com

Elena Šmitienė

Psichologė

elenasmitiene@gmail.com

Laimutė Mažrimienė

logopedė, spec. pedagogė, metodininkė

mazrimienelaima@gmail.com

Edita Kleinauskienė

mokytojo padėjėja

edita.kleinauskiene@gmail.com

Diana Girdvainytė

mokytojo padėjėja

gidija5@gmail.com

TAMO