Mokytojai

Pradinių klasių vyr. mokytojos:

 • Kazragienė Aldona
 • Milieškienė Loreta
 • Noreikienė Inga
 • Nugarienė Daiva

Pradinių klasių mokytojos metodininkės:

 • Kesminienė Genovaitė
 • Pačerinskienė Inga
 • Vainutienė Gražina

Dorinis ugdymas:

 • Kazragienė Lina – tikybos vyr. mokytoja
 • Kleinauskienė Edita – etikos vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

 • Čičirkaitė Rasa – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Makreckienė Rasa  – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Niūniavienė Judita – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Sakalauskienė Dalia – lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Anglų kalba

 • Šmaižienė Rasa – anglų kalbos mokytoja
 • Tatjana Saračinskienė – anglų kalbos vyr. mokytoja
 • Irena Barkauskienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė

Vokiečių kalba

 • Kazlauskienė Aušra – vokiečių kalbos vyr. mokytoja

Rusų kalba

 • Juodeikienė Loreta – rusų kalbos vyr. mokytoja
 • Genovaitė Vanagienė – rusų kalbos vyr. mokytoja

Istorija

 • Montrimienė Regina – istorijos mokytoja metodininkė
 • Šakinienė Danguolė – istorijos vyr. mokytoja

Matematika

 • Bružienė Daiva – matematikos vyr. mokytoja
 • Steponkevičienė Laima – matematikos vyr. mokytoja
 • Vida Lukauskienė – matematikos vyr. mokytoja
 • Aldona Vitkevičienė – matematikos vyr. mokytoja

Inf. technologijos

 • Krutinis Artūras – informatikos vyr. mokytojas

Biologija

 • Katkuvienė Virginija – biologijos mokytoja metodininkė

Fizika

 • Joneikienė Irena – fizikos mokytoja metodininkė

Chemija

 • Tenienė Zina – chemijos vyr. mokytoja

Geografija

 • Čekys Gediminas – geografijos vyr. mokytojas

Dailė

 • Indre Lileikienė – dailės vyr. mokytoja

Muzika

 • Ilona Čiapienė – muzikos vyr. mokytoja
 • Inga Dvaržeckienė – muzikos vyr. mokytoja

Kūno kultūra

 • Benediktas Spirgys – kūno kultūros vyr. mokytojas
 • Stanienė Jolanta – kūno kultūros vyr. mokytojas
 • Žukauskas Alidas – kūno kultūros vyr. mokytojas

Technologijos

 • Čiapienė Audronė – technologijų mokytoja metodininkė
 • Purkėnas Darius – technologijų mokytojas metodininkas
 • Loreta Milieškienė – 1 kl.
 • Inga Noreikienė – 2 kl.
 • Inga Pačerinksienė – 3a kl.
 • Daiva Nugarienė – 3b kl.
 • Genovaitė Kesminienė – 4a kl.
 • Gražina Vainutienė – 4b kl.
 • Edita Kleinauskienė – 5 kl.
 • Regina Montrimienė – 6 kl.
 • Indrė Zozienė – 7a kl.
 • Genovaitė Vanagienė – 7b kl.
 • Irena Barkauskienė – 8a kl.
 • Rasa Šmaižienė – 8b kl.
 • Laima Steponkevičienė Iag kl.
 • Vida Lukauskienė – Ibg kl.
 • Lina Kazragienė – IIg kl.
 • Aldona Vitkevičienė IIIg kl.
 • Rasa Langė – IVg kl.

TAMO