Mokytojai

Vardas, pavardė

Klasė Kvalifikacinė kategorija El. paštas

Loreta Milieškienė

Mokytoja metodininkė

loreta30@gmail.com

Inga Noreikienė

2 klasė

Vyr. mokytoja

laurinuka@gmail.com

Daiva Nugarienė

4a klasė

Vyr. mokytoja

nudaiva@gmail.com

Inga Pačerinskienė

3 klasė

Metodininkė

ingapa7@gmail.com

Gražina Vainutienė

4b klasė

Metodininkė

grazina@ministras.lt
 Ramutė Urnežienė 1 klasė

Vardas, pavardė

Dalykas

Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Lina Kazragienė

Tikyba

Vyr. mokytoja

linciukas7@gmail.com

Edita Kleinauskienė

Etika

Vyr. mokytoja

edita.kleinauskiene@gmail.com

Rasa Čičirkaitė

Lietuvių kalba

Metodininkė

rcicirkaite@gmail.com

Rasa Makreckienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

rasamakreckiene@gmail.com

Dalia Sakalauskienė

Lietuvių kalba

Vyr. mokytoja

dvarasdalia@gmail.com

Vaida Raišutienė

Lietuvių kalba

vaidaraisute@gmail.com

Elena Šmitienė

Etika

elenasmitiene@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Rasa Šmaižienė

Anglų kalba Vyr. mokytoja

ponia33@gmail.com

Tatjana Saračinskienė

Anglų kalba Vyr. mokytoja

tatjanaushka28@gmail.com

Aušra Kazlauskienė

Vokiečių kalba Vyr. mokytoja

kazlauskienea@gmail.com

Loreta Milieškienė

Vokiečių kalba Motodininkė

loreta30@gmail.com

Loreta Kekienė

Rusų kalba Vyr. mokytoja

lorkej@gmail.com

Vilma Urbonienė

Anglų kalba Vyr. mokytoja

urbvilma000@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas

Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Daiva Bružienė

Matematika

Vyr. mokytoja

daivabruz@gmail.com

Laima Steponkevičienė

Matematika

Vyr. mokytoja

laimaseda@gmail.com

Vida Lukauskienė

Matematika

Metodininkė

vidaplinkses@gmail.com

Artūras Krutinis

Informacinės technologijos

Vyr. mokytojas

arturcikru@gmail.com

Indrė Zozienė

Matematika, Informacinės technologijos

Mokytoja

indrezoziene@gmail.com

Virginija Katkuvienė

Biologija

Metodininkė

virginija.plinkses@gmail.com

Irena Joneikienė

Fizika

Metodininkė

irenajon@gmail.com

Zina Tenienė

Chemija

Vyr. mokytoja

zina.ten@gmail.com

Vardas, pavardė

Dalykas

Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Indrė Lileikienė

Dailė, technologijos

Vyr. mokytoja

gindrute@gmail.com

Jolanta Stanienė

Kūno kultūra

Vyr. mokytoja

jolanta42@gmail.com

Marius Zoza

Kūno kultūra

Mokytojas

mariuszoza@gmail.com

Alidas Žukauskas

Kūno kultūra

Vyr. mokytojas

alizukauskas@gmail.com

Ramutė Januševičienė

Technologijos

Metodininkė

januseviciene.ramute@gamil.com

Darius Purkėnas

Technologijos

Metodininkas

purkenas@gmail.com

Daiva Juškaitė

Geografija

Aušra Majauskaitė

Šokis

Mokytoja

ausra.majauskaite@gmail.com

Regina Montrimienė

Istorija

Metodininkė

reginamon@gmail.com

Eil. Nr.

Klasių vadovai Klasė

Kabinetas

1.

Inga Pačerinskienė 3

25

2.

Gražina Vainutienė 4b

24

3.

Daiva Nugarienė 4a

29

4.

Inga Noreikienė 2

25

5.

Rimutė Urnežienė 1

23

6.

Vilma Urbonienė 7a

22

7.

Jolanta Stanienė 8a

31

8.

Rasa Makreckienė 8b

32

9.

Regina Montrimienė II

3

10.

Indrė Zozienė III 33

11.

Rasa Šmaižienė IV

1

12.

Tatjana Saračinskienė 6

21

13.

Vaida Raišutienė 5

35

14.

Indrė Lileikienė Ib

Dirbtuvės

15.

Zina Tenienė Ia

41

16.

Loreta Kekienė 7b

39

Vardas, pavardė

Pareigybė

El. paštas

Jolanta Štombergienė

Socialinė pedagogė

jolantastombergiene@gmail.com

Elena Šmitienė

Psichologė

elenasmitiene@gmail.com

Laimutė Mažrimienė

logopedė,  metodininkė

mazrimienelaima@gmail.com

Valda Bružienė

Spec. pedagogė

valda.bruzienee@gmail.com

Iveta Ružauskaitė

Mokytojo padėjėja

ivetaruzauskaite@gmail.com

Diana Girdvainytė

mokytojo padėjėja

gidija5@gmail.com

Sandra Katkuvienė

Aldona Kazragienė

Aurelija Vozgirdaitė

Genovaitė Kesminienė

Eglė Monkauskienė

TAMO