Logopedė

Logopedė metodininkė Laima Mažrimienė mazrimienelaima@gmail.com

  • Nustato vaikų mokymosi sunkumus bei jų priežastis.
  • Veda individualius, pogrupinius, grupinius užsiėmimus.
  • Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų bei teikia jiems metodinę pagalbą.
  • Padeda vaikui, turinčiam mokymosi sunkumų, adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais vaikais.
  • Konsultuoja tėvus dėl vaiko patiriamų ugdymosi sunkumų.
  • Tiria mokinių kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus.
  • Taiso mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus.
  • Jeigu reikia, sutrikusios komunikacijos ir mokymosi sunkumus turinčius mokinius siunčia pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.
  • Palaiko nuolatinį ryšį su Mažeikių pedagogine – psichologine tarnyba.

TAMO