Sveikatos priežiūros specialistė

Naudinga informacija sveikatos tema – https://padlet.com/zitaziaugiene/ilc278qa73qzsa83

PSO (Pasaulio sveikatos organizacija) apibrėžta sveikata yra visiškos fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būklė, o ne tik ligų ir fizinių defektų nebuvimas.  Žmonių sveikata yra jo psichinių ir fiziologinių savybių išsaugojimo ir vystymo procesas, optimalus veikimas ir socialinė veikla, kurios trukmė yra didžiausia.

Sveika gyvensena – kasdienis gyvenimo būdas, kuris stiprina ir tobulina rezervines organizmo galimybes, padeda žmogui išlikti sveikam. Saugoti ir gerinti savo sveikatą.

Sveikos gyvensenos veiksniai yra:

 • racionali mityba;
 • optimalus fizinis aktyvumas ir grūdinimasis;
 • racionali darbo ir poilsio kaita;
 • asmens higiena ir kūno priežiūra;
 • psichoemocinis stabilumas;
 • saugios ir sveikos aplinkos kūrimas;
 • žalingų įpročių nebuvimas (atsisakymas)

PAGRINDINĖS SVEIKOS MITYBOS TAISYKLĖS

Norint, kad mityba būtų ne tik sveika, bet ir sveikatinanti, būtina:

 1. VALGYTI ĮVAIRŲ, DAŽNIAU AUGALINĮ NEI GYVULINĖS KILMĖS MAISTĄ.
 2. KELIS KARTUS PER DIENĄ VALGYTI GRŪDINIŲ PRODUKTŲ AR BULVIŲ.
 3. KELIS KARTUS PER DIENĄ VALGYTI ĮVAIRIŲ, DAŽNIAU ŠVIEŽIŲ VIETINIŲ DARŽOVIŲ IR VAISIŲ (NORS 400 g PER DIENĄ).
 4. IŠLAIKYTI NORMALŲ KŪNO SVORĮ (KŪNO MASĖS INDEKSAS: 18,5–25).
 5. RIEBIĄ MĖSĄ IR MĖSOS PRODUKTUS PAKEISTI ANKŠTINĖMIS DARŽOVĖMIS, ŽUVIMI, PAUKŠTIENA AR LIESA MĖSA.
 6. VARTOTI LIESĄ PIENĄ, LIESUS IR NESŪRIUS PIENO PRODUKTUS (RŪGPIENĮ, KEFYRĄ, JOGURTĄ, VARŠKĘ, SŪRĮ).
 7. RINKTIS MAISTO PRODUKTUS, TURINČIUS MAŽAI CUKRAUS.
 8. VALGYTI NESŪRŲ MAISTĄ, NE DAUGIAU 5 GR. PER DIENĄ DRUSKOS.
 9. VISAI ATSISAKYTI ARBA RIBOTI ALKOHOLIO VARTOJIMĄ
 10. VALGYTI REGULIARIAI.
 11. GERTI PAKANKAMAI SKYSČIŲ, YPAČ VANDENS. REKOMENDUOJAMA IŠGERTI APIE 30 ML. VANDENS/ 1 KG KŪNO MASĖS

Labai svarbu, kad būtų laikomasi ne vienos ar kelių taisyklių, bet būtų atsižvelgiama į jas visas.

Straipsnis parengtas remiantis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro metodinėmis rekomendacijomis.

          Fizinis aktyvumas dažniausiai apibūdinimas kaip bet kokie kūno judesiai, kuriuos sukelia raumenų susitraukimai. Kad raumenys galėtų susitraukti ir atlikti tam tikrą darbą, reikalinga energija ir deguonis. Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių organizmo energijos sunaudojimo veiksnių ir todėl yra svarbus organizmo energijos balansui palaikyti. Tikslinga paminėti, kad fiziškai aktyvūs žmonės paprastai būna geresnės nuotaikos, pozityvesnės nuomonės apie gyvenimą, darbą, politiką, sportuojantys mokiniai geriau mokosi, pasižymi aukštesne saviverte, rečiau turi žalingų įpročių. Reguliari fizinė veikla gali skatinti kaulų ir raumenų augimą, lavinti judesių koordinaciją ir pusiausvyrą, stiprinti širdies ir kraujagyslių sistemą, teigiamai veikti kvėpavimo sistemą, virškinimo sistemos darbą, pagerinti medžiagų apykaitą raumenų ląstelėse, judėjimo – atramos aparato struktūrą ir funkcijas, pagerinti sąnarių sandarą ir funkciją, stiprinti širdies raumenį, teigiamai veikti kraujospūdį ir t.t.

          Pagrindinės problemos, kodėl dalis gyventojų vis dar išlieka fiziškai neaktyvūs, yra pačių gyventojų pasyvumas – žmonės renkasi tai, kas patogu, o ne tai, kas naudinga. Moksleiviams vis daugiau laiko praleidžiant prie kompiuterių ir kitų technologijų, kyla grėsmė jų emocinei ir fizinei sveikatai, taip pat mažėja elementarus susidomėjimas sportu ir aktyvaus laisvalaikio leidimo būdo galimybėmis.

          Nepamirškite – daugiau fizinės veiklos, daugiau naudos sveikatai!

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, (toliau – specialistas) asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniams įgyvendinti pasitelkia mokyklos bendruomenę.

SPECIALISTO FUNKCIJOS

 1. Organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
 2. Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams): ugdyti asmens higienos įgūdžius; ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus; dalyvauti rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas; prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje; rūpintis fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje; rūpintis mokinių pervargimo profilaktika, rengti poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas; dalyvauti sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas; teikti informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais
 3. Dalyvauti formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais: vykdyti mokymo proceso organizavimo priežiūrą, atlikti mokymo planų, mokinių ugdymo krūvio įvertinimą; teikti konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje, komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą;
 4. Vykdyti pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą: kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoti jų rezultatus, informaciją apibendrinti ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikti mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; teikti informaciją apskrities visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje; organizuoti mokykloje apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimą;
 5. Vykdyti užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoti priemones epidemijai užkirsti.
 6. Teikti pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
 7. Teikti arba koordinuoti pirmą medicininę pagalbą vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.V-450 (sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą).
 8. Tvarkyti medicinos dokumentus, kaupti ir savo veikloje taikyti metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 9. Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
 10. Bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 11. Organizuoti susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.
 12. Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.
 13. Dalyvauti įgyvendinat sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
 14. Rengti mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.
 15. Naudotis informacinėmis technologijomis.
 16. Vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu mokyklos bendruomenei.
 17. Nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių.

TAMO