Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisija rūpinasi saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu, organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoja švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.

Mokyklos vaiko gerovės komisiją sudaro:

  • Jolanta Štombergienė, soc. pedagogė – komisijos pirmininkė
  • Edita Kleinauskienė, dorinio ugdymo vyr. mokytoja – sekretorė

Nariai:

  • Daiva Bružienė – direktorės pavaduotoja ugdymui
  • Zita Žiaugienė – sveikatos priežiūros specialistė
  • Laimutė Mažrimienė – logopedė
  • Diana Girdvainytė – mokytojo padėjėja
  • Regina Montrimienė – istorijos mokytoja metodininkė
  • Elena Šmitienė – psichologė

TAMO