Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisija rūpinasi saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu, organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoja švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.

TAMO