Savivalda

Tėvai:

  • Inga Derkintienė – gimnazijos tarybos pirmininkė
  • Raimonda Rubežienė
  • Laura Stonkevičienė
  • Vilma Neliubšienė
  • Gėnė Ruškienė

Mokytojai:

  • Dalia Sakalauskienė- direktorės pavaduotoja ugdymui- pirmininkė
  • Inga Pačerinskienė- pradinių klasių metodinė grupė
  • Judita Niūniavienė- lietuvių k., dorinio ugdymo metodinė grupė
  • Irena Joneikienė- tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė
  • Loreta Kekienė- užsienio k. metodinė grupė
  • Jolanta Stanienė- socialinių mokslų, menų, technologijų ir kūno kultūros metodinė grupė
  • Regina Montrimienė- klasių vadovų metodinė grupė
  • Edita Kleinauskienė- švietimo pagalbos teikėjų metodinė grupė

Tikslas   

Koordinuoti metodinių grupių veiklą, siekiant gerinti pamokos kokybę, mokinių individualią pažangą bei kurti saugią aplinką, stiprinti prevencinę veiklą.

Uždaviniai:

  1. Skleisti metodines ir dalykines naujoves.
  2. Užtikrinti kolegialų mokytojų grįžtamąjį ryšį dalijantis patirtimi, seminarų medžiaga,  ieškant mokomųjų dalykų integravimo, mokinių kūrybiškumo, lyderystės ugdymo galimybių.
  3. Inicijuoti tikslingą, gimnazijos veiklos tikslus, uždavinius ir gimnazijos bendruomenės poreikius atitinkantį mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
  • Gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas
    • Tomas Kleinauskas – III kl.

    Pirmininko pavaduotoja

    • Augustė Joneikytė – Ib

    Nariai:

    • Evelina Martinkutė – 8a kl.
    • Rimvydas Šarapnickis – Ia kl.
    • Patricija Ružauskaitė – 8b kl.
    • Martynas Balsys – II kl.
    • Ugnė Šemetaitė – Ib kl.
    • Grantas Kleinauskas – 8a kl.

TAMO