Savivalda

Tėvai:

 • Inga Derkintienė – gimnazijos tarybos pirmininkė
 • Raimonda Rubežienė
 • Laura Stonkevičienė
 • Vilma Neliubšienė
 • Gėnė Ruškienė

Mokytojai:

 • Dalia Sakalauskienė- direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Inga Pačerinskienė- pradinio ugdymo metodinė grupės pirmininkė
 • Judita Niūniavienė- lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupės pirmininkė
 • Irena Joneikienė- gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupės pirmininkė
 • Loreta Kekienė- užsienio kalbų metodinė grupės pirmininkė
 • Jolanta Stanienė- socialinių mokslų ir kūno kultūros, meninio ugdymo ir technologijų metodinė grupės pirmininkė
 • Genovaitė Vanagienė- klasių vadovų metodinė grupės pirmininkė
 • Edita Kleinauskienė- švietimo pagalbos teikėjų metodinė grupės pirmininkė

Tikslas   

Koordinuoti metodinių grupių veiklą, siekiant gerinti pamokos kokybę, mokinių individualią pažangą bei kurti saugią aplinką, stiprinti prevencinę veiklą.

Uždaviniai:

 1. Skleisti metodines ir dalykines naujoves.
 2. Užtikrinti kolegialų mokytojų grįžtamąjį ryšį dalijantis patirtimi, seminarų medžiaga,  ieškant mokomųjų dalykų integravimo, mokinių kūrybiškumo, lyderystės ugdymo galimybių.
 3. Inicijuoti tikslingą, gimnazijos veiklos tikslus, uždavinius ir gimnazijos bendruomenės poreikius atitinkantį mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
 • Gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas
  • Tomas Kleinauskas – IV kl.

  Pirmininko pavaduotoja

  • Augustė Joneikytė – IIb

  Nariai:

  • Evelina Martinkutė – Ia kl.
  • Rimvydas Šarapnickis – IIa kl.
  • Patricija Ružauskaitė – Ib kl.
  • Martynas Balsys – III kl.
  • Ugnė Šemetaitė – IIb kl.

TAMO