Istorija

 • 1538m. Sedoje įkuriama parapijinė mokykla.
 • 1803m. pradėjo veiklą rusiškoji mokykla.
 • 1836m. įsteigiama valdinė parapijinė mokykla.
 • 1865m. valdinėje mokykloje įkuriamas skyrius mergaitėms.
 • 1903m. atidaryta mokykla mergaitėms.
 • 1915m. abiejų rusiškųjų mokyklų veiklą nutraukia Pirmas Pasaulinis karas.
 • 1921m. įsteigiama vidurinė mokykla Sedoje.
 • 1935m. uždaroma vidurinė mokykla.
 • 1939m. pradeda veikti vidurinė mokykla, sukomplektuojami 2 skyriai.
 • 1947m. išleidžiama pirmoji abiturientų laida po karo.
 • 1961m. mokykla persikelia į dabartines patalpas.
 • 2001m. išleista po karo LV abiturientų laida.
 • 2004m. mokyklai suteiktas Vytauto Mačernio vardas.
 • 2007m. Sedos Vytauto Mačernio mokykla akredituota gimnazija.

TAMO