Karjeros ugdymas

Karjeros specialistė:

Laima Steponkevičienė

el.pastas: sedosgimnazija.pit@gmail.com

Darbo grafikas:

Pirmadienis 12.00-14.00

Antradieniais 12.00–13.00

Trečiadieniais 11.00–14.00

Ketvirtadieniais 10.00–12.00; 13.00-14.00

Ugdymo karjerai organizavimas

· Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo karjeros specialistės Laima Steponkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Bružienė, klasių vadovai ir dalykų mokytojai.

· Karjeros specialistė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis tam skirtomis internetinėmis svetainėmis (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt, ir kt.).

· Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, klasių valandėles, neformalųjį švietimą. Mokiniai gali rinktis gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, suderintus su ugdymo karjerai veiklomis.

Konsultacijų metu

  • Pažinsi savo stipriąsias ir silpnąsias puses;
  • Išsigryninsi savo poreikius, norus ir galimybes, susijusias su ateities pasirinkimais;
  • Išsiaiškinsi, ką sugebi daryti geriausiai ir kam esi gabus;
  • Apsispręsi rinkdamasis karjeros kelią;
  • Pasirinksi tavo vertybes ir asmenybę atitinkančią specialybę;

Naudingos nuorodos:

Asmenybės testas >> Plačiau

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui
https://www.skvc.lt – Lietuvos švietimo sistema
www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.
www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos
www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje http://ec.europa.eu/ploteus/portal
www.euroguidance.com    – studijos (ir įsidarbinimas) užsienyje
www.euroguidance.lt/ – Profesijos vadovas
www.stojimai.lt -Jeigu aš būčiau žinojęs…..

https://www.uzt.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=cc88cb42-8419-44f4-b5fa-36aadd38343d   – Užimtumo tarnyba

http://karjerastau.lt/  – Svarstai, kokią specialybę rinktis studijuoti? Norėtum pamatyti iš arti, kaip atrodo specialisto darbo diena? O gal nori atlikti testą ir sužinoti savo karjeros kryptį? Visa tai ir dar daugiau gali surasti tavo Karjere.
https://www.kurstoti.lt/s/8677/5-perspektyvios-ateities-profesijos – 5-ios perspektyvios profesijos 2022

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6149710D7E2CE7EF – vaizdo filmai apie profesijas
Kur studijuoti ar įgyti profesiją Lietuvoje? >> Plačiau
https://euroblogas.lt/tag/ateities-profesijos/ – ateities profesijos

Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Mažeikių rajono
savivaldybė, įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001. Šio
projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams
bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas
vystomas karjeros specialistų tinklas ir siekiama užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą
mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo
paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo
įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs ne mažiau kaip 380 karjeros
specialistų. .
Projekto įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d. .
Projektui skiriama 9 998 172,97 Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės
lėšų.
#NextGenerationEU

TAMO