Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės

Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Joje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Programoje sėkmingai dalyvaujančioms mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas, o geriausi moksleiviai ir mokytojai bus pakviesti apsilankyti Strasbūre arba Briuselyje.

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ tai galimybė mokykloms suteikti savo moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie ES mokyklų tinklo.

Informacija apie Europos Sąjungą:

I.  Internete:

  1. Europos Parlamentas – http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt
  2. Europos Parlamento naujienos – http://www.europarl.europa.eu/news/lt
  3. Europos Sąjungos Taryba – https://www.consilium.europa.eu/lt/
  4. Europos Komisija – https://ec.europa.eu/commission/index_lt
  5. Pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą – https://europa.eu/european-union/about-eu_lt
  6. Europos Sąjungos politikos kryptys – https://europa.eu/european-union/topics_lt
  7. Europos Sąjungos piliečių teisės – https://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm
  8. Papildomi šaltiniai – https://euobserver.com/
  9. Europos Parlamento biuras Lietuvoje – https://www.facebook.com/Europos.Parlamentas.Lietuvoje

II. Gimnazijos MEPA informaciniame centre- gimnazijos bibliotekoje.

Naujienos

Europos Parlamento narys Liudas Mažylis, kuris yra lankęsis mūsų gimnazijoje, šiais metais Europos dienai paminėti organizavo gražią akciją  „ŠVARI LIETUVA – ŠVARI EUROPA“.

Grupelė Ib kl. gimnazistų: Emilija G., Amanda R., Darija Č., Lukas M., Ignas G.  nusprendė dalyvauti šioje akcijoje. Mokiniai tvarkė Ketūnų kaime , Mažeikių r. sav., 1963 metais sovietų valdžios nugriautos koplyčios vietą: grėbė, rinko šiukšles, nulaužytas šakas, sodino gėles. Dirbdami, kaip sakė mokiniai, prisiliečiame prie to, ką sovietmetis naikino, griovė ir suprantame, kad žmonių atminties niekas nesunaikins, kad šventa bus prikelta. Mums mažo miestelio mokiniams, itin svarbus protėvių atminimas.

Visiems, kurie dalyvavo akcijoje ,,Švari Lietuva – švari Europa”, Europos Parlamento narys Liudas Mažylis išsiuntė padėkas.

 

Mokytoja G. Vanagienė

Sausio 13-oji

Paminint Sausio 13-osios 30 – metį  Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos istorijos mokytojos Genovaitė Vanagienė ir Regina Montrimienė pravedė netradicinę klasės valandėlę – viktoriną  8 ir Ib klasės mokiniams ,, Ką žmogui duoda laisvė? “ Pamokos pradžioje prisiminti Sausio 13 – osios įvykiai, pagerbtos aukos. Mokiniams pristatyta III gimnazijos klasės mokinio Modesto Litvino video medžiaga. Joje mokiniai galėjo pamatyti vaizdus, kaip Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje buvo minima  Sausio 13 – oji. Diskutuota: ką žmogui duoda laisvė, kaip jis ją supranta. Vėliau pravesta viktorina, kurioje pergalę šventė aštuntokai.

Atviros pamokos III-IV klasėse

Sausio 6-7 dienomis  Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje vyko MEPA projekto pamokos III-IV gimnazijos klasių mokiniams. Atvirose  istorijos pamokose „Skaitmenizacija.  Kaip ji pakeičia mūsų gyvenimus?“, pristatymą paruošė Jaunimo Europos komandos narė Ugnė Šemetaitė. Mokiniai diskutavo:  kas yra skaitmeninė higiena, kiek laiko per parą praleidžia internete, žiūrėjo filmuką „Kaip apsaugoti asmens duomenis“. Daugiausiai diskusijų kilo kalbant, kaip apsisaugoti nuo dezinformacijos, kaip atsirinkti patikimą informaciją. Aiškumo tam suteikė filmuota medžiaga, kurioje Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius ir kiti pranešėjai labai aiškiai ir detaliai paaiškino gimnazistams,  kaip kritiškai vertinti mus pasiekiančią informaciją,  į  ką būtina atkreipti dėmesį norint nustatyti informacijos patikimumą.

Istorijos mokytojos: R. Montrimienė, G. Vanagienė

Istorijos pamoka

Gruodžio 17 d. 12 klasės mokiniai,  istorijos pamokoje: “Jaunimas – istorinių laikmečių pasirinkimuose“, aiškinosi , kaip suprantama savanorystė skirtingais istoriniais laikmečiais: Patriotizmas tarpukario Lietuvoje, kolaboravimas su sovietine ir nacistine okupacine valdžia, partizaninis karas ir savanoriška veikla Europos solidarumo korpuse. Martynas Balsys pasidalijo prisiminimais apie dalyvavimą archeologinėje ekspedicijoje   ieškant partizanų bunkerių Platelių apylinkėse. Pamokos metu buvo pristatytos jaunimo savanoriškos veiklos galimybės Europos Solidarumo korpuse . Ši veikla  gali būti vykdoma įvairiausiose srityse: švietimo ir mokymo, pilietybės ir demokratinio dalyvavimo, aplinkos ir gamtos apsaugos, migracijos, kultūros ir daugelyje kitų sričių.

❗❗❗SKELBIAME KONKURSĄ❗❗❗
Kviečiame I-IV klasių mokinius sudalyvauti konkurse „Europos Sąjunga mano akimis“.
✅Nupieškite ar aprašykite, kaip jūs suprantate ES, kokius įžvelgiate pliusus, o gal ir minusus.
✅Nupieštą piešinį ar parašytą darbą siųskite į mokinių tarybos elektroninį paštą mokiniutaryba.svmg@gmail.com.
✅Piešinių lauksime iki gruodžio 17d. Gautus piešinius bei rašinius skelbsime Facebook platformoje.
❗️Piešinio ar rašinio, kuris surinks daugiausiai patiktukų, autorius bus nustebintas prizu.

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos MEPA komanda: vyresnieji ir jaunesnieji ambasadoriai, pradėjo savo veiklą gimnazijos bibliotekoje įrengdami  stacionarų informacinį stendą, o gimnazijos tinklalapyje www.sedosgimnazija.lt  sukurdami virtualų puslapį, skirtą MEPA projektui. 

Jaunieji ambasadoriai spalio 20-23 d. šeštų klasių mokinius supažindino su Europos Sąjunga, su valstybėmis- ES narėmis ir pakvietė  kurti projektinius darbus tema ,, ES dėlionė”. Susiskirstę į grupes mokiniai rinko informaciją internete, piešė, rašė, o vėlau klasėse ir pristatė savo projektinius darbus.

Spalio 24 d. istorijos mokytojos pakvietė I-IV gimnazijos  klasių mokinius prisijungti prie teisinio švietimo konkurso „Žinau savo teises“.Atlikdami įvairias užduotis mokiniai gilino verslumo, teisines, duomenų apsaugos ir kt. žinias.

Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje startavo projektas „Mokyklos- Europos Parlamento ambasadorės. Pirmosios veiklos pradėtos dar rugsėjo mėn. Rugsėjo 21- 25 d. vyko Europos kalbų savaitė, į kurią įsijungė visų klasių mokiniai: pradinukai piešė valstybių vėliavas, vyresnieji mokėsi įvairių Europos kalbų frazių, pertraukų metų skambėjo dainos, atliekamos įvairiomis kalbomis. Baigiantis savaitei jaunoji ambasadorė Ugnė vyresniųjų klasių mokiniams pravedė protmūšį „Europos kalbos“.

TAMO