Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės

Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Joje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Programoje sėkmingai dalyvaujančioms mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas, o geriausi moksleiviai ir mokytojai bus pakviesti apsilankyti Strasbūre arba Briuselyje.

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ tai galimybė mokykloms suteikti savo moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie ES mokyklų tinklo.

Informacija apie Europos Sąjungą:

I.  Internete:

  1. Europos Parlamentas – http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt
  2. Europos Parlamento naujienos – http://www.europarl.europa.eu/news/lt
  3. Europos Sąjungos Taryba – https://www.consilium.europa.eu/lt/
  4. Europos Komisija – https://ec.europa.eu/commission/index_lt
  5. Pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą – https://europa.eu/european-union/about-eu_lt
  6. Europos Sąjungos politikos kryptys – https://europa.eu/european-union/topics_lt
  7. Europos Sąjungos piliečių teisės – https://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm
  8. Papildomi šaltiniai – https://euobserver.com/
  9. Europos Parlamento biuras Lietuvoje – https://www.facebook.com/Europos.Parlamentas.Lietuvoje

II. Gimnazijos MEPA informaciniame centre- gimnazijos bibliotekoje.

Naujienos

Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje startavo projektas „Mokyklos- Europos Parlamento ambasadorės. Pirmosios veiklos pradėtos dar rugsėjo mėn. Rugsėjo 21- 25 d. vyko Europos kalbų savaitė, į kurią įsijungė visų klasių mokiniai: pradinukai piešė valstybių vėliavas, vyresnieji mokėsi įvairių Europos kalbų frazių, pertraukų metų skambėjo dainos, atliekamos įvairiomis kalbomis. Baigiantis savaitei jaunoji ambasadorė Ugnė vyresniųjų klasių mokiniams pravedė protmūšį „Europos kalbos“.

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos MEPA komanda: vyresnieji ir jaunesnieji ambasadoriai, pradėjo savo veiklą gimnazijos bibliotekoje įrengdami  stacionarų informacinį stendą, o gimnazijos tinklalapyje www.sedosgimnazija.lt  sukurdami virtualų puslapį, skirtą MEPA projektui. 

Jaunieji ambasadoriai spalio 20-23 d. šeštų klasių mokinius supažindino su Europos Sąjunga, su valstybėmis- ES narėmis ir pakvietė  kurti projektinius darbus tema ,, ES dėlionė”. Susiskirstę į grupes mokiniai rinko informaciją internete, piešė, rašė, o vėlau klasėse ir pristatė savo projektinius darbus.

Spalio 24 d. istorijos mokytojos pakvietė I-IV gimnazijos  klasių mokinius prisijungti prie teisinio švietimo konkurso „Žinau savo teises“.Atlikdami įvairias užduotis mokiniai gilino verslumo, teisines, duomenų apsaugos ir kt. žinias.

TAMO