Neformalus ugdymas

Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Neformalaus ugdymo valandų paskirstymas

2020-2021 m. m.

Mokytojo vardas, pavardė

Val. sk.

1-4 klasių koncentrui

Val. sk.

5-II klasių koncentrui

Val. sk.

III-IV klasių koncentrui

 

Būrelio pavadinimas

Iš viso val.

Virginija Katkuvienė

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

Žemaitijos skautų organizacija

Medeinos draugovė

Jaunųjų gamtininkų būrelis

3

Marius Zoza

2 2 Futbolo būrelis

4

Alidas Žukauskas

1

1

2

Stalo teniso būrelis

Krepšinio būrelis

4

Jolanta Stanienė

1

1

1

Tinklinio būrelis

Kvadrato būrelis

 

3

Inga Dvaržeckienė

2 Barokinių fleitų būrelis

 

2

Aušra Majauskaitė

2

2

2

2

Šokių būrelis

Scenos meno būrelis

 

8

Gražina Vainutienė 2 Folklorinis ansamblis „Rėmolioka“ 2

Andrey Sevostiyanikhin

1 2 Gitaros būrelis

3

Vida Lukauskienė

1 Jaunųjų matematikų būrelis

 

1

Gražina Mitkuvienė

1 2 Jaunųjų Šaulių būrelis

3

Laima Steponkevičienė

1 Informacinių technologijų būrelis

1

Rita Vilkė

1 1 Choras

 

2

Elena Šmitienė

1 Asmeninės saviugdos būrelis „Paauglių laikas“

1

Rezervuota

Iš viso: 0 val.

Iš viso skirta val.

10 19 8 Iš viso: 37 val.,

skirta- 37 val.

TAMO