Neformalus ugdymas

Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Neformalaus ugdymo valandų paskirstymas

2019-2020 m. m.

Mokytojo vardas, pavardė

Val. sk.

1-4 klasių koncentrui

Val. sk.

5-II klasių koncentrui

Val. sk.

III-IV klasių koncentrui

 

Būrelio pavadinimas

Iš viso val.

Virginija Katkuvienė

 

1

 

1

1

 

Žemaitijos skautų organizacija

Medeinos draugovė

Jaunųjų gamtininkų būrelis

3
Marius Zoza 2 2 Futbolo būrelis 4
Alidas Žukauskas

2

2

2

Stalo teniso būrelis

Krepšinio būrelis

6
Jolanta Stanienė

1

1

1

1

Tinklinio būrelis

Kvadrato būrelis

 

4
Inga Dvaržeckienė 3 Barokinių fleitų būrelis

 

3
Aušra Majauskaitė 2

3

2

3

Šokių būrelis

Scenos meno būrelis

 

10
Gražina Vainutienė 2 Folklorinis ansamblis „Rėmolioka“ 2
Andrey Sevostiyanikhin 1 2 Gitaros būrelis 3
Vida Lukauskienė 1 Jaunųjų matematikų būrelis

 

1
Gražina Mitkuvienė 1 2 Jaunųjų Šaulių būrelis

 

3
Elena Mikulskienė 1 Dailės būrelis 1
Indrė Zozienė 1 Informacinių technologijų būrelis 1
Rezervuota Iš viso: 0val.

 

Iš viso skirta val. 9 23 9 Iš viso: 41 val., skirta- 41 val.

TAMO