Projektai ir programos

Dalyvavimas projektuose ir programose

 1. VŠĮ Paramos vaikams centro projektas „Antras žingsnis“
 2. Bendras valstybinių institucijų, socialiai atsakingų verslo bei nevyriausybinio sektoriaus iniciatyva organizuojamas projektas „Sveikatiada“.
 3. Patyčių prevencijos programos „Olweus“ kokybės užtikrinimo programa- „OPKUS“
 4. Pagalbos vaikams ir paaugliams tarnybos „Vaikų linija“ projektas „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“
 5. EPA projektas Lietuvos moksleiviams „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“
 6. Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projektas „Informatika pradiniame ugdyme“.
 7. Programos „e Twinning“ tarptautiniai projektai.
 8. ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“.
 9. „Sodros projektas Nepamiršk parašiuto“
 10. Projektas „MMRG Humanitarų akademija”
 11. Goethe’s instituto Lietuvoje projektas „Ö kaip öko“.
 12. Europos Parlamento biuro Lietuvoje projektas „Mokyklos- Europos Parlamento ambasadorės“.
 13. Sporto rėmimo fondo ir Mažeikių r. savivaldybės finansuojamas projektas „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“
 14. Swedbank projektas„Finansų laboratorija“

Olweus patyčių prevencija

Gimnazijoje įgyvendinamos OPKUS programos tikslas: sumažinti  patyčių skaičių nesaugiausiose gimnazijos vietose.

Uždaviniai:

 • aktyvinti mokytojų budėjimą  koridoriuose, laiptinėse ir lauke.
 • įpareigoti mokytojus nepalikti mokinių klasėje be mokytojo priežiūros.

Gimnazija veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Gimnazijos nuostatus. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2017 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu.

Remiantis 2019 m. balandžio – birželio mėn Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr.OPKUS1-1 – OPKUS1-55 gimnazijai 2019-2021 mokslo metams suteiktas „Olweus mokyklos vardas“.

Programą inicijuoja – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Programos instruktorė – Gitana Svirskienė.

Programos koordinatorė – Daiva Bružienė.

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:

 1. Mes nesityčiosime iš kitų.
 2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
 3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
 4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir gimnazijoje, ir namie.
Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
1–8 klasių mokinių aprūpinimas gamtos mokslų priemonėmis suteikia galimybę daugiau dėmesio skirti gamtos stebėjimui, tyrinėjimui. Įdomūs bandymai atliekami ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse: mokyklos kieme, parke, prie upės. Tokios pamokos mokiniams yra įdomios ir įsimintinos.

Sedos Vytauto Mačernio gimnazija vykdydama projektą „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“, finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, birželio 1 d.  surengė sporto  šventę ,, SVEIKAS. LINKSMAS. LAIMINGAS‘‘.

Šventėje dalyvavo 1-4 klasių mokiniai ir jų tėvai. Dalyviai traukė virvę, dalyvavo estafetėse „Vikrumas ir taiklumas“, „Bulvių sodinimas“,  žaidė futbolo slalomą, kvadratą, įveikė kliūčių ruožą.

Nugalėtojai apdovanoti padėkos raštais ir prizais.

Tai jau trečia surengta sporto šventė, kurios metu naudojama naujai nupirkta įranga ir inventorius.

V. Rumbutienė

Sedos Vytauto Mačernio gimnazija,  pasirašiusi sutartį  su Švietimo mainų paramos fondu  projektą  „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“,  tęsia  numatytas projekte veiklas- organizuoja sportinius renginius, perka inventorių gimnazijos moksleivių, bendruomenės narių sportiniam užimtumui skatinti.  Naudojant naują inventorių rugsėjo mėn. 20 d. vyko mokinių sporto šventė, kurioje dalyvavo 5-8 kl. ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Jie varžėsi estafečių, kliūčių ruožo bėgimo, virvės traukimo,  tritaškio metimo rungtyse.  Geriausi, greičiausi moksleiviai buvo apdovanoti nugalėtojų prizais, įteiktos taurės ir medaliai.

Projekto biudžetas 13766,51 eurai. Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir švietimo mainų paramos fondas. 10.09% biudžeto prisidedama nuosavomis lėšomis, kurias skyrė Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

 

V. Rumbutienė

Birželio 10 d. buvo vykdoma pirmoji projekto „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“, finansuojamo valstybės Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Mažeikių r. savivaldybės lėšomis, veikla.  Pradinių klasių mokinių sporto šventė. Daug emocijų, šypsenų, sportinio azarto!

TAMO