Projektai ir programos

Dalyvavimas projektuose ir programose

 1. VŠĮ Paramos vaikams centro projektas „Antras žingsnis“
 2. Jaunimo mainų programa su Vokietijos Metingeno kardinolo von Galeno gimnazija.
 3. Bendras valstybinių institucijų, socialiai atsakingų verslo bei nevyriausybinio sektoriaus iniciatyva organizuojamas projektas „Sveikatiada“.
 4. Patyčių prevencijos programos „Olweus“ kokybės užtikrinimo programa- „OPKUS“
 5. Pagalbos vaikams ir paaugliams tarnybos „Vaikų linija“ projektas „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“
 6. VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ parengtas prevencinis projektas „Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas“ (apie alkoholio, tabako narkotikų žalą)
 7. Lietuvos neformaliojo švietimo centro tarptautinis projektas „Paskui paukščius“
 8. Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?“
 9. LJA programa „Jaunasis kolega“. Iniciatyva „Jaunojo kolegos savaitė“
 10. Lietuvos asociacijos “Gimnastika visiems” projektas „Beactive- judėk šokio ritmu“
 11. EPA projektas Lietuvos moksleiviams „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“
 12. DofE apdovanojimų programa (THE DUKE OF EDINBURGHS INTERNATIONAL AWARD. LIETUVA)
 13. VGTU „Ateities inžinerijos“ neakivaizdinės programos vyresniųjų klasių mokiniams
 14. Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projektas „Informatika pradiniame ugdyme“.
 15. bit&Byte – kūrybinių technologijų akademijos projektas „Šimtmečio programavimo valanda“
 16. Programa „Sveika mityba ir fizinis aktyvumas“
 17. Programos „e Twinning“ projektai. Lankstinukai “ Mūsų įžymios vietovės“ Atvirukai iš Europos (I. Barkauskienė)

Olweus patyčių prevencija

Gimnazijoje įgyvendinamos OPKUS programos tikslas: sumažinti  patyčių skaičių nesaugiausiose gimnazijos vietose.

Uždaviniai:

 • aktyvinti mokytojų budėjimą  koridoriuose, laiptinėse ir lauke.
 • įpareigoti mokytojus nepalikti mokinių klasėje be mokytojo priežiūros.

Gimnazija veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Gimnazijos nuostatus. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2017 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu.

Remiantis 2019 m. balandžio – birželio mėn Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr.OPKUS1-1 – OPKUS1-55 gimnazijai 2019-2021 mokslo metams suteiktas „Olweus mokyklos vardas“.

Programą inicijuoja – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Programos instruktorė – Gitana Svirskienė.

Programos koordinatorė – Daiva Bružienė.

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:

 1. Mes nesityčiosime iš kitų.
 2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
 3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
 4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir gimnazijoje, ir namie.
Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
1–8 klasių mokinių aprūpinimas gamtos mokslų priemonėmis suteikia galimybę daugiau dėmesio skirti gamtos stebėjimui, tyrinėjimui. Įdomūs bandymai atliekami ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse: mokyklos kieme, parke, prie upės. Tokios pamokos mokiniams yra įdomios ir įsimintinos.

TAMO