Sedos ALUMNI klubas

Sedos Alumni rūpinasi Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių ugdymosi gerovės aplinkos tobulinimu ir visokeriopos pagalbos vaikams teikimu jų užsibrėžtų tikslų siekimui, bei Alumni narių įgytos patirties geranorišku pasidalijimu. Mes įsipareigojame gerbti vaikų teises ir laisves, nepriklausomai nuo jų rasės, odos spalvos, lyties, religijos ar kitokių pažiūrų ir įsitikinimų, atsižvelgdami į šeimų, kuriose auga vaikai tradicijas ir kitas vertybes.

ALUMNI klubo nariai

Vita Domarkienė
 • Miestas – Seda
 • Sritis – viešasis sektorius

Apie mokyklų buvusių mokinių klubų veiklą esu girdėjusi nemažai informacijos. Smagu palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su buvusia mokykla, dabar jau gimnazija. Manau Sedos alumnų klubas prisidės prie gimnazijos veiklų gerinimo, o mes – buvę mokiniai, galėsime atstovauti mokinių ir bendruomenės interesus.

Audrius Gineitis
 • Miestas – Šiauliai
 • Sritis – krašto apsauga, pilietiškumas

Esu Karinių oro pajėgų staigtasparnių lakūnas. 2007 m. baigiau Lietuvos Karo akademiją. Dažnai grįžtu į gimtinę. Nuo Sedos nenutolau, todėl noriu pasidalinti savo patirtimi ir žiniomis su jaunimu.

Evaldas Padervinskis
 • Miestas – Kaunas
 • Sritis – medicina, viešasis sektorius

Nusprendžiau, kad esu skolingas Sedos Vytauto Mačernio gimnazijai. Tuometu dėsčiusių mokytojų dėka, tapau tuo kas esu šiandien. Todėl, skirdamas laiką gimnazijai, noriu tikėti , kad galėsiu bent dalinai grąžinti šią gyvenimo skolą gimanazijai, kuri ir toliau ugdo gabius žmones.

Vytautė Rimkutė
 • Miestas – Berlynas, Vokietija
 • Sritis – verslas, duomenų analitika, projektų valdymas

Sedos Vytauto Mačernio gimazija, joje esanti administracija bei mokytojai visada vertino ir palaikė kiekvieno mokinio noro tobulėti, pamatyti, išmokti. Už suteiktą pasirinkimo laisvę ir nuoširdų paskatinimą, noriu mokyklai atsidėkoti, o alumni veikla puikus tai būdas padaryti.

Elena Šmitienė

Miestas – Mažeikiai
Sritis – viešasis sektorius, koučingas, psichologija, švietimas

Sedos alumni klubo  dalimi tapau pakviesta kitų buvusių mokinių prisijungti ir dalintis savo žiniomis ir idėjomis, bei patirtimi su augančia karta.

Justina Naginevičienė
 • Miestas –  Kaunas
 • Sritis – medicina

Atsimenu, kai dar mokiausi mokykloje, buvę mokiniai pasakodavo apie jų nueitą kelią: kažkas patarė knygą, kuri uždegė siekti tikslo, kažkas rodė nuotraukas iš kelionės po kalnus. Esu dėkinga jiems, dabar jaučiu poreikį dalintis ir savo patirtimi.

Daiva Štakonaitė
 • Miestas – Mažeikiai
 • Sritis – viešasis sektorius, architektūra

Dirbu Mažeikių rajono savivaldybės administrasijoje vyr. architektės pareigose. Nors gyvenu Mažeikiuose, vis tiek esu sediškė, tad galiu pamėginti pasidalinti patirtimi su  gimnazijos mokiniais.

 

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!