Ugdymo organizavimas

Mokslo metus sudaro laikas, skirtas mokinių mokymuisi, ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

Mokslo metų ugdymo proceso trukmė apibrėžiama ugdymo dienų skaičiumi.

Ugdymo proceso trukmė, priklausomai nuo mokinių amžiaus, pagal ugdymo programą nustatoma skirtinga.

2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:

 • pradinio ugdymo programa – 175 d.;
 • pagrindinio ugdymo programa (5–II  klasėse ugdymo proceso trukmė) – 185 d.;
 • vidurinio ugdymo programa (III gimnazijos klasėje) – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.;

Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius:

1-4 klasės:   

 • I pusmetis   2023-09-01  - 2024-01-19 ( 86 ugdymo dienos)
 • II pusmetis 2024-01-22  - 2023-06-11 ( 89 ugdymo dienos)

5- I klasės:

 • I pusmetis   2023-09-01  -  2024-01-31 ( 94 ugdymo dienos)
 • II pusmetis 2024-02- 01  - 2024-06-26 ( 91 ugdymo diena)

III – IV klasėms II pusmetis baigiasi atitinkamai ugdymo proceso pabaigai.

Ugdymo proceso pabaigą nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su gimnazijos taryba:

 • 1-4 kl. ugdymo proceso pabaiga 2024-06-11
 • 5-II kl. ugdymo proceso pabaiga 2024-06-26
 • III kl. ugdymo proceso pabaiga 2024-06-18
 • IV kl. ugdymo proceso pabaiga 2024-06-04

Atostogos ugdymo procese:

Atostogos Prasideda Baigiasi

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d.

2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d.

2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d.

2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d.

2024 m. balandžio 5 d.
 • Pasibaigus nustatytos trukmės ugdymo procesui 2023–2024 mokslo metais, skiriamos vasaros atostogos, kurios trunka nuo ugdymo proceso pabaigos iki kitų mokslo metų ugdymo proceso pradžios.
 • IV gimnazijos klasės mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023–2024 mokslo metais nustatytai brandos egzaminų sesijai.
 • Gimnazija, suderinusi su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu savivaldybės administracijos direktoriumi, gali keisti atostogų laiką, bet ne trukmę.

Jeigu mokinių atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!