Mokytojai

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Kabinetas

El. paštas

Pradinio ugdymo mokytojai

   

Daiva Nugarienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1a kl.

29 kab.

nudaiva@gmail.com

Gražina Vainutienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1b kl.

24 kab.

grazina@ministras.lt

Loreta Milieškienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2a kl.

23 kab.

loreta30@gmail.com

Ramutė Urnėžienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

2b kl. 

 

ramute.urneziene@gmail.com

Inga Noreikienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3 kl.

25 kab.

laurinuka@gmail.com

Inga Pačerinskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4 kl.

25 kab.

ingapa7@gmail.com

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

   

Rasa Čičirkaitė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

-

rcicirkaite@gmail.com

Rasa Makreckienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Ib kl.

32 kab.

rasamakreckiene@gmail.com

Dalia Sakalauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

-

dvarasdalia@gmail.com

Vaida Raišutienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja

6 kl.

-

vaida.raisute@gmail.com

Vilma Urbonienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja

-

-

urbvilma000@gmail.com

Užsienio kalbų mokytojai

   

Rasa Šmaižienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

5b kl.

8 kab.

ponia33@gmail.com

Tatjana Saračinskienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

7  kl.

21 kab.

tatjanaushka28@gmail.com

Vilma Urbonienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

8a kl.

22 kab.

urbvilma000@gmail.com

Aušra Kazlauskienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

-

kazlauskienea@gmail.com

Loreta Milieškienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

-

loreta30@gmail.com

Loreta Kekienė

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

8b kl.

-

lorkej@gmail.com

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

   

Daiva Bružienė

Matematikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

-

daivabruz@gmail.com

Laima Steponkevičienė

Matematikos, ekonomikos ir braižybos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

5a kl.

7 kab.

laimaseda@gmail.com

Vida Lukauskienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

-

vidaplinkses@gmail.com

Indrė Zozienė

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja

IV kl.

33 kab.

indrezoziene@gmail.com

Artūras Krutinis

Informacinių technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

-

arturcikru@gmail.com

Gamtos mokslų mokytojai

   

Virginija Katkuvienė

Biologijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

-

virginija.plinkses@gmail.com

Irena Joneikienė

Fizikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

-

irenajon@gmail.com

Zina Tenienė

Chemijos mokytoja
Fizikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja
Mokytoja metodininkė

IIa kl.

-

zina.ten@gmail.com

Socialinių mokslų mokytojai

   

Lina Kazragienė

Tikybos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

-

linciukas7@gmail.com

Edita Kleinauskienė

Etikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

-

edita.kleinauskiene@gmail.com

Elena Šmitienė

Etikos mokytoja

Mokytoja

-

-

elenasmitiene@gmail.com

Regina Montrimienė

Istorijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

III kl.

3 kab.

reginamon@gmail.com

Ingrida Jonušienė

Istorijos, pilietinės visuomenės pagrindų mokytoja

Mokytoja

-

-

jonusiene.i@gmail.com

Diana Girdvainytė

Geografijos mokytoja

Mokytoja

-

-

gidija5@gmail.com

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

   

Ramutė Januševičienė

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

-

januseviciene.ramute@gamil.com

Darius Purkėnas

Technologijų, gyvenimo įgūdžių ir žmogaus sauga mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

-

purkenas@gmail.com

Indrė Lileikienė

Dailės, technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

IIb kl.

-

gindrute@gmail.com

Lina Rupšienė

Muzikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

-

linaseda@gmail.com

Aušra Majauskaitė

Šokio mokytoja

Mokytoja

-

-

ausra.majauskaite@gmail.com

Jolanta Stanienė

Kūno kultūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

Ia kl.

22 kab.

jolanta42@gmail.com

Alidas Žukauskas

Kūno kultūros mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

-

alizukauskas@gmail.com

Kitos srities mokytojai

Aurelija Vozgirdaitė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

-

sedaskaitykla@gmail.com

Andrey Sevostiyanikhin

Neformaliojo ugdymo mokytojas

Mokytojas

-

-

sav.artdesingmy@gmail.com

Gražina Mitkuvienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

-

grazinamitkuviene@gmail.com

Mokytojo padėjėjos

Sandra Katkienė

Mokytojo padėjėja

-

-

-

-

Eglė Monkauskienė

Mokytojo padėjėja

-

-

-

-

Laura Monstavičienė

Mokytojo padėjėja

-

-

-

-

Iveta Ružauskaitė

Mokytojo padėjėja

-

-

-

-

Genovaitė Kesminietė

Mokytojo padėjėja

-

-

-

-

Aldona Kazragienė

Mokytojo padėjėja

-

-

-

-

Lina Ružauskienė

Mokytojo padėjėja

-

-

-

-

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 – 14.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!