Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Kabinetas El. paštas

Pradinio ugdymo mokytojai

   
Daiva Nugarienė Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1a kl. 29 kab. nudaiva@gmail.com
Gražina Vainutienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1b kl. 24 kab. grazina@ministras.lt
Loreta Milieškienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 2a kl. 23 kab. loreta30@gmail.com
Ramutė Urnėžienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja 2b kl.    ramute.urneziene@gmail.com
Inga Noreikienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja 3 kl. 25 kab. laurinuka@gmail.com
Inga Pačerinskienė Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4 kl. 25 kab. ingapa7@gmail.com

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

   
Rasa Čičirkaitė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė - - rcicirkaite@gmail.com
Rasa Makreckienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė Ib kl. 32 kab. rasamakreckiene@gmail.com
Dalia Sakalauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja - - dvarasdalia@gmail.com
Vaida Raišutienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja 6 kl. - vaida.raisute@gmail.com
Vilma Urbonienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja - - urbvilma000@gmail.com

Užsienio kalbų mokytojai

   
Rasa Šmaižienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 5b kl. 8 kab. ponia33@gmail.com
Tatjana Saračinskienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 7  kl. 21 kab. tatjanaushka28@gmail.com
Vilma Urbonienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 8a kl. 22 kab. urbvilma000@gmail.com
Aušra Kazlauskienė Vokiečių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja - - kazlauskienea@gmail.com
Loreta Milieškienė Vokiečių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja - - loreta30@gmail.com
Loreta Kekienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 8b kl. - lorkej@gmail.com

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

   
Daiva Bružienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja - - daivabruz@gmail.com
Laima Steponkevičienė Matematikos, ekonomikos ir braižybos mokytoja Vyresnioji mokytoja 5a kl. 7 kab. laimaseda@gmail.com
Vida Lukauskienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė - - vidaplinkses@gmail.com
Indrė Zozienė Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Mokytoja IV kl. 33 kab. indrezoziene@gmail.com
Artūras Krutinis Informacinių technologijų mokytojas Vyresnysis mokytojas - - arturcikru@gmail.com

Gamtos mokslų mokytojai

   
Virginija Katkuvienė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė - - virginija.plinkses@gmail.com
Irena Joneikienė Fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė - - irenajon@gmail.com
Zina Tenienė Chemijos mokytoja
Fizikos mokytoja
Vyresnioji mokytoja
Mokytoja metodininkė
IIa kl. -

zina.ten@gmail.com

Socialinių mokslų mokytojai

   
Lina Kazragienė Tikybos mokytoja Vyresnioji mokytoja - - linciukas7@gmail.com
Edita Kleinauskienė Etikos mokytoja Vyresnioji mokytoja - - edita.kleinauskiene@gmail.com

Elena Šmitienė

Etikos mokytoja Mokytoja - - elenasmitiene@gmail.com
Regina Montrimienė Istorijos mokytoja Mokytoja metodininkė III kl. 3 kab. reginamon@gmail.com
Ingrida Jonušienė Istorijos, pilietinės visuomenės pagrindų mokytoja Mokytoja - - jonusiene.i@gmail.com
Diana Girdvainytė Geografijos mokytoja Mokytoja - - gidija5@gmail.com

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

   
Ramutė Januševičienė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė - - januseviciene.ramute@gamil.com
Darius Purkėnas Technologijų, gyvenimo įgūdžių ir žmogaus sauga mokytojas Mokytojas metodininkas - - purkenas@gmail.com
Indrė Lileikienė Dailės, technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja IIb kl. - gindrute@gmail.com
Lina Rupšienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja - - linaseda@gmail.com
Aušra Majauskaitė Šokio mokytoja Mokytoja - - ausra.majauskaite@gmail.com
Jolanta Stanienė Kūno kultūros mokytoja Vyresnioji mokytoja Ia kl. 22 kab. jolanta42@gmail.com
Alidas Žukauskas Kūno kultūros mokytojas Vyresnysis mokytojas - - alizukauskas@gmail.com
Kitos srities mokytojai
Aurelija Vozgirdaitė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja - - sedaskaitykla@gmail.com

Marius Zoza

Neformaliojo ugdymo mokytojas Mokytojas - - mariuszoz@gmail.com
Andrey Sevostiyanikhin Neformaliojo ugdymo mokytojas Mokytojas - - sav.artdesingmy@gmail.com
Gražina Mitkuvienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja - - grazinamitkuviene@gmail.com

Mokytojo padėjėjos

Sandra Katkienė Mokytojo padėjėja - - - -
 Eglė
Monkauskienė
Mokytojo padėjėja - - - -
Laura Monstavičienė Mokytojo padėjėja - - - -
Iveta Ružauskaitė Mokytojo padėjėja - - - -
Genovaitė Kesminietė Mokytojo padėjėja - - - -
Aldona Kazragienė Mokytojo padėjėja - - - -

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki pavasario (Velykų) liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.