Projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Mažeikių rajone“

Finansuojama iš Europos Regioninio plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų

2014-2020 m. investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė 09.1.3-cpva-r-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“

Projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas mažeikių rajone“

Projekto vykdytojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projekto pavadinimas

„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Mažeikių rajone“

Projekto numeris

09.1.3-CPVA-R-724-81-0004

Projekto vertė

373 975, 00 Eur

ES lėšos

317 134, 00 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

27 982, 41 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos

28 858, 59 Eur

Įgyvendinimo trukmė

36 mėn.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą, ugdymo aplinkos patrauklumą kuriant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves, reikalingas šiuolaikiniam ugdymo procesui Mažeikių rajone.

Projektu siekiama pagerinti švietimo kokybę, modernizuojant Sedos Vytauto Mačernio ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijų, Kalnėnų pagrindinės mokyklos ugdymo aplinką bei įsigyjant priemones, reikalingas ugdymo procesui organizuoti.

Projekto esmė: šiuo metu Mažeikių rajono bendrojo ugdymo įstaigose (Kalnėnų pagrindinėje mokykloje ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje) nesudarytos galimybės šiuolaikiškam ugdymo procesui, nes susidėvėjusios patalpos ir modernių technologinių priemonių stoka per mažai skatina moksleivių kūrybiškumą, mažiau stimuliuoja mokytis, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje yra laisvos nenaudojamos patalpos, kuriose yra galimybė įrengti priešmokyklinio ugdymo grupę, patenkinant priešmokyklinio ugdymo grupių poreikį Sedos mieste.

Projekto rezultatai – atnaujintos 3 bendrojo ugdymo mokyklos: Sedos Vytauto Mačernio ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, Kalnėnų pagrindinė mokykla. Sukurta 15 priešmokyklinio ugdymo vietų.

Projekto metu Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje planuojama įrengti žaidimo aikštelę, priešmokyklinio ugdymo grupę. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje numatoma sutvarkyti vidaus patalpas – įrengti persirengimo patalpas, sutvarkyti treniruoklių patalpas, suremontuoti sporto salę kūno kultūros užsiėmimams ir mokyklos bendruomenės renginiams. Taip pat numatoma atnaujinti gimnazijos stadiono dangą. Kalnėnų pagrindinėje mokykloje planuojama įrengti erdves priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo sporto ir choreografijos užsiėmimams.

Įgyvendinus projektą bus įsigyta šiuolaikiškam ugdymo procesui reikalinga įranga, priemonės, baldai, didinantys ugdymo aplinkos patrauklumą ir skatinantys kūrybiškumą. Įrengus kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves bei įrengus ikimokyklinio ugdymo klasę, būtų pagerinta ugdymo kokybė Sedos Vytauto Mačernio ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijose, Kalnėnų pagrindinėje mokykloje.

Projekto tikslinės grupės: Sedos Vytauto Mačernio, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijų, Kalnėnų pagrindinės mokyklos esami ir būsimi moksleiviai.

Projekto rezultatai bus reikšmingi viso regiono mastu, nes didesnė dalis regiono mokinių galės mokytis atnaujintose bendrojo ugdymo įstaigose, gerės švietimo paslaugų kokybė ir daugiau žmonių gaus kokybišką bendrąjį išsilavinimą.

Projekto įgyvendinimo eiga:

2017 m. gegužės mėn. parengtas Investicijų projektas.

2017-05-22 Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių apskrities skyriui pateiktas projektinis pasiūlymas.

2017-10-06 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška.

2018-01-31 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-81-0004 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Mažeikių rajone“ sutartis Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-81-0004/MSK-67.

2018-06-26, 2018-06-28, 2018-07-24 pasirašytos rangos darbų sutartys.

Šiuo metu vykdomi rangos darbai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!