Metodinės grupės

Gimnazijoje veikia šios metodinės grupės

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Rasa Makreckienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Pirmininkė
2. Rasa Čičirkaitė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
3. Dalia Sakalauskienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Narė
4. Vaida Raišutienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
5. Lina Kazragienė Tikybos vyresnioji mokytoja Narė
6. Edita Kleinauskienė Etikos vyresnioji mokytoja Narė
7. Elena Šmitienė Etikos mokytoja Narė
Užsienio kalbų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Tatjana Saračinskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Pirmininkė
2. Vilma Urbonienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Narė
3. Rasa Šmaižienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Narė
4. Loreta Milieškienė Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Narė
5. Loreta Kekienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Narė
6. Aušra Kazlauskienė Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Narė
Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Vida Lukauskienė Matematikos mokytoja metodininkė Pirmininkė
2. Virginija Katkuvienė Biologijos mokytoja metodininkė Narė
3. Laima Steponkevičienė Matematikos vyresnioji mokytoja Narė
4. Indrė Zozienė Matematikos mokytoja Narė
5. Daiva Bružienė Matematikos vyresnioji mokytoja Narė
6. Artūras Krutinis Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas Narys
7. Zina Tenienė Fizikos mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji mokytoja Narė
8. Irena Joneikienė Fizikos mokytoja metodininkė Narė
Pradinio ugdymo metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Inga Noreikienė Pradinio klasių vyresnioji mokytoja Pirmininkė
2. Gražina Vainutienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė
3. Daiva Nugarienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Narė
4. Ramutė Urnėžienė Pradinių klasių mokytoja Narė
5. Inga Pačerinskienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė
6. Loreta Milieškienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė
7. Tatjana Saračinskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
8. Vilma Urbonienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Narė
9. Aušra Majauskaitė Šokio mokytoja Narė
10. Indrė Zozienė Informacinių technologijų mokytoja Narė
11. Rasa Šmaižienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Narė
12. Lina Rupšienė Muzikos vyresnioji mokytoja Narė
Socialinių mokslų ir kūno kultūros, meninio ugdymo ir technologijų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Indrė Lileikienė Dailės, technologijų vyresnioji mokytoja Pirmininkė
2. Jolanta Stanienė Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
3. Regina Montrimienė Istorijos mokytoja metodininkė Narė
4. Alidas Žukauskas Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas Narys
5. Darius Purkėnas Technologijų mokytojas metodininkas Narys
6. Ramutė Januševičienė Technologijų mokytoja metodininkė Narė
7. Aušra Majauskaitė Šokio mokytoja Narė
8. Diana Girdvainytė Geografijos mokytoja Narė
9. Ingrida Jonušienė Istorijos mokytoja Narė
10. Lina Rupšienė Muzikos vyresnioji mokytoja Narė
Švietimo pagalbos teikėjų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Valda Bružienė Specialioji pedagogė Pirmininkė
2. Vidmantė Bracė Socialinė pedagogė Narė
3. Elena Šmitienė Psichologė Narė
4. Laimutė Mažrimienė Specialioji pedagogė metodininkė Narė
5. Sandra Katkuvienė Mokytojo padėjėja Narė
6. Iveta Ružauskaitė Mokytojo padėjėja Narė
7. Aldona Kazragienė Pailgintos grupės mokytoja Narė
8. Aurelija Vozgirdaitė Bibliotekininkė Narė
9. Genovaitė Kesminienė Mokytojo padėjėja Narė
10. Eglė Monkauskienė Mokytojo padėjėja Narė
11. Lina Ružauskienė Mokytojo padėjėja Narė
Klasių vadovų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Indrė Zozienė IV klasė Pirmininkė
2. Daiva Nugarienė 1a klasė Narė
3. Gražina Vainutienė 1b klasė Narė
4. Loreta Milieškienė 2a klasė Narė
5. Ramutė Urnėžienė 2b klasė Narė
6. Inga Noreikienė 3 klasė Narė
7. Inga Pačrinskienė 4 klasė Narė
8. Laima Steponkevičienė 5a klasė Narė
9. Rasa Šmaižienė 5b klasė Narė
10. Vaida Raišutienė 6 klasė Narė
11. Tatjana Saračinskienė 7 klasė Narė
12. Vilma Urbonienė 8a klasė Narė
13. Loreta Kekienė 8b klasė Narė
14. Jolanta Stanienė Ia klasė Narė
15. Rasa Makreckienė Ib klasė Narė
16. Zina Tenienė IIa klasė Narė
17. Indrė Lileikienė IIb klasė Narė
18. Regina Montrimienė III klasė Narė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!