Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Daiva Bružienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 8:00 - 16:30
Antradienis 8:00 - 16:30
Trečiadienis 8:00 - 16:30
Ketvirtadienis 8:00 - 16:30
Penktadienis 8:00 - 16:30
Pietų pertrauka 12:00 - 12:30

 

Kontaktai Telefonas 8 443 46 389

El. paštas daiva.bruz@gmail.com
El. paštas Rašyti

Informacija

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Valstybės garantuojamas visuotinis vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą.

Vidurinis ugdymas vykdomas pagal dvejų metų vidurinio ugdymo programas. Jas sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai. Jos įgyvendinamos vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos
tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius brandos egzaminus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo brandos egzaminų.

Tikslai ir uždaviniai

1. Pamokos kokybės gerinimas

 • Siekti kiekvieno besimokančio pažangos, naudojant įvairius mokymo(si) metodus, vertinimo būdus.
 • Stiprinti mokytojų patirtinį mokymąsi.
 • Modernizuoti ir puoselėti mokymo(si) bazę ir edukacinę aplinką išmaniam mokymui(si) (įprastiniu ir nuotoliniu būdu).
 • Užtikrinti saugią aplinką, ypatingą dėmesį skiriant bendravimo kultūrai/etikai.

2. Saugios aplinkos kūrimas ir prevencinės veiklos stiprinimas.

 • Vykdyti „OPKUS“ prevencinės programos kokybės užtikrinimo sistemą.
 • Siekti efektyvesnio tėvų įsitraukimo į mokinių ugdymą.
 • Atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio erdves.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.40 – 15.25
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!