TŪM

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“  

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.


Projekto aprašymas


Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).


Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.


Sedos Vytauto Mačernio gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

1. Mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų, mokinių ir jų tėvų, kompetencijų stiprinimas:

1.1. kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikė programa „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“, „STEAM kūrybinė erdvė: pasidaryk pats“;

1.2. pasidalytosios lyderystės stiprinimo išvykstamieji mokymai vadovams ir pedagoginiams darbuotojams Lietuvoje.

1.3. „Savitarpio pagalbos kultūra mokykloje ir klasėje“ bendruomenės ir tėvų švietimas įtraukties klausimais;

2. Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas:

2.1. menų centro (dailės, technologijų) įrengimas pagal universalaus dizaino principus;

2.2. atsipalaidavimo kambario įkūrimas;

3. Įkurtos gamtos mokslų laboratorijos aprūpinimas priemonėmis, priemonės  menų centrui ir įtraukiajam ugdymui.

4. Projekto veiklų sklaida.


Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).


Siekiami rezultatai

1) Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

2) Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

3) Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

4) Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

5) Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.


Plačiau apie projektą: Tūkstantmečio mokyklos II | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt)

Projekto veiklos

2024-01-04/ 2024-03-27 buvo vykdoma Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „STEAM kūrybinė erdvė: pritaikyk žinias praktiškai!“

♦STEAM mokymas: kūrybiškas ir praktiškas požiūris į ugdymą

♦STEAM įgyvendinimas skirtinguose ugdymo lygmenyse

♦Kūrybiškumas ir STEAM įgyvendinimas

♦Inovatyvus STEAM mokymas: patyriminio mokymosi, nuotolinės aplinkos ir technologijos

♦STEAM mokymo vertinimas ir baigiamasis projektas

Mokymuose dalyvavo 11 gamtos mokslų, matematikos, technologijų, informacinių technologijų mokytojų.

Lektorė Snieguolė Bagočienė, Informacinių technologijų mokytoja ekspertė, „STEAM Code Academy” lektorė ir NKKM mokymų agentūros lektorė, Vilniaus „Sietuvos” progimnazijos IT mokytoja

TŪM plano vykdymas.

Birželio 25- 26 d. mokytojų kolektyvas dalyvavo išvykstamuosiuose mokymuose apie lyderystę ir bendruomeniškumą. Auksinėje girioje, Liudgardos k., Molėtų rajone, išjungę telefonus, mėgaudamiesi tik gyvu bendravimu, tobulinome bendravimo ir bendradarbiavimo, bendruomenės, dialogo kūrimo įgūdžius. Taikydami įdomius, aktyvius, netradicinius metodus tobulėjimo keliu mus vedė lektoriai Rūta Vaitiekutė - neformaliojo švietimo vyr. mokytoja, patirtinio ugdymo lektorė - praktikė, programų jaunimui vadovė. Artiomas Rybakov - Vyrų kalvės akademijos mentorius, vyrų grupių fasilitatorius, patirtinių stovyklų paaugliams vadovas, Whatansu stovyklų vadovas, profesionalus kino ir teatro aktorius, režisierius. P.S. Nuotraukos dar pakeliui.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!