Nuotolinis mokymas
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo karantino laikotarpiu 2021 m. 2022-03-02 18:59:34 1.42 MB
Būtinų sąlygų laikymasis ugdymo įstaigoje 2021 m. 2022-03-02 18:59:34 17.57 KB
Rekomendacijos dėl ugdymo nuotoliniu būdu 2020 m. 2022-03-02 18:59:34 45 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2020 m. 2022-03-02 18:59:34 19 KB
Nuotolinio mokymo priemonių planas 2020 m. 2022-03-02 18:59:34 13.4 KB
Nuotolinio ir mišriojo ugdymo proceso organizavimo tvarka 2020 m. 2022-03-02 18:59:34 19.24 KB
Tvarka ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020 m. 2022-03-02 18:59:35 208.52 KB
Probleminio elgesio tvarka 2019 m. 2022-03-02 18:59:35 124 KB