Tvarkų aprašai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021m. 2024-01-25 16:47:40 18.58 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-05-03 16:02:48 15.32 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-03 16:02:48 383.32 KB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-06-23 17:35:28
Įsakymas dėl Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-05-03 16:03:14 24.7 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-25 22:38:25 442 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-03 16:02:48 38.8 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-24 14:16:52 53.8 KB
Viešųjų pirkimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-25 22:45:43 666.44 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 19.96 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 31.14 KB
Mokinių metinių projektinių darbų rengimo tvarka 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 36 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-25 22:39:42 481.53 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 18.01 KB
Bibliotekos literatūros išdavimo ir surinkimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-12-04 16:06:14 13.86 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-03 16:02:48 16.44 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-03 16:02:48 27.58 KB
Atmintinė švietimo įstaigoms dėl korona viruso 2023-05-03 16:02:48 13.05 MB
Programų integravimas į mokomuosius dalykus ir klasės valandas 2018 m. 2023-05-03 16:02:49 13.68 KB
Pailgintos dienos (po pamokinės veiklos) paslaugų teikimo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 84.55 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 27.32 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija konsultacinių valandų skyrimo ir organizavimo tvarka 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 60.5 KB
Mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 25.96 KB
Socialinės- pilietinės veiklos organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 18.18 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar dalyko modulio keitimo tvarka 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 16.97 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-04 16:02:27 98.72 KB
Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-24 13:56:58 92.61 KB
Neformalaus ugdymo tvarka 2023 m. 2024-03-08 13:21:15 20.27 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-08 13:21:30 26.43 KB