Pareigybių aprašymai
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 23.17 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 55.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 24.7 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 23.05 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 20.02 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 55.5 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Pradinio ugdymo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.32 KB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybė 2023-11-04 10:07:02 23.01 KB
Anglų kalbos pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.59 KB
Vokiečų kalbos pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.55 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 22.61 KB
Informacinių technologijų pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.69 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.88 KB
Ekonomikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.49 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.64 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.84 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.02 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.72 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.8 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 21.01 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.67 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.56 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.62 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.77 KB
Šokio mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.52 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.82 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2024-01-24 14:03:07 19.92 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 18.68 KB
Lauko aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 21.61 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 75 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 58.5 KB
Virtuvės pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 17.76 KB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 18.9 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-12-04 15:46:00 24.16 KB
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 20.83 KB
Staliaus pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50.5 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 27.1 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 24.01 KB
Buhalterio viešiesiems pirkimams pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 60.5 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 26.6 KB
Informacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 26.03 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 20.86 KB