Neformalusis švietimas

Už neformalųjį švietimą gimnazijoje atsakinga

Dalia Sakalauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas 8 443 46 389

El. paštas dvarasdalia@gmail.com
El. paštas Rašyti

Dokumentai

Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2024-01-24 14:03:07 19.92 KB
Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-24 13:56:58 92.61 KB
Neformalaus ugdymo tvarka 2023 m. 2024-03-08 13:21:15 20.27 KB

Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

Vadovas

Būrelio pavadinimas

Klasė

Val. sk.

Laikas

Vieta (kab.)

Virginija Katkuvienė

Žemaitijos skautų organizacija

1-8 kl.

1

Pn 12.55- 13.40

28 kab.

Medeinos draugovė

I-II kl.

1

Pn 13.50- 14.35

Jaunųjų gamtininkų būrelis

5- II kl.

1

A 13.50-14.35

Indrė Zozienė

STEAM mokslinis būrelis „Pradinuko laboratorija“

1- 4 kl.

1

T 13.50-14.35

27 kab.

Jolanta Stanienė

Tinklinio būrelis

7-IVkl

1

T 14.40- 15.25

Sporto salė

Kvadrato būrelis

3-6 kl.

2

A 13.50- 14.35

A 14.40- 15.25

Robertas Visockis Muzikos kūrimo būrelis "Sonic boom" 5-8 kl. 2 Pr. 14.40-16.15

 

  I-IV kl. 2 Pn 14.40-16.15

Alidas Žukauskas

Stalo teniso būrelis

5-IVkl.

1

A 13.50- 14.35

Treniruoklių kab.

Krepšinio būrelis

 

I-IVkl.

3

Pr 14.40- 16.15

K 13.50-14.35

Sporto salė

Tinklinio būrelis (vaikinai)

I-IV kl.

1

K. 14.40- 15.25

Sporto salė

Aušra Majauskaitė

Šokių būrelis

1-4 kl

2

Pr 13.50- 14.35

T 13.50-14.35

Aktų salė

5-8 kl.

2

Pr 14.40-15.25

T 14.40-15.25

I-II kl.

1

T 15.30- 16.15

Gražina Vainutienė

Folklorinis ansamblis „Rėmolioka“

1-II kl.

2

A 12.55- 14.35

Mažoji salė

Andrey Sevostiyanikhin

Gitaros būrelis

5-IVkl.

3

K 17.35- 20.00

9 kab.

Gražina Mitkuvienė

Jaunųjų Šaulių būrelis

5-IVkl.

3

K. 13.50-16.15

Mažoji salė, 2 kab.

Vaida Raišutienė

Skaitymo gebėjimų ir kūrybiškumo lavinimas „Žodžio kuopa“

5-8 kl.

1

A 13.50-14.35

35 kab.

Aurelija Vozgirdaitė

Karoliukų vėrimo būrelis

1-4 kl.

1

K 13.50- 14.35

Biblioteka

Ingrida Jonušienė

Scenos meno būrelis

1-4 kl.

2

K 13.50-15.30

Aktų salė

5-II kl.

2

A 13.50- 15.30

Inga Noreikienė

Eksperimentuok- stebėk- atrask

1-4 kl.

1

T 12.55- 13.40

26 kab.

Neformaliojo ugdymo valandų paskirstymas 2023-2024 m. m.

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Val. sk.

1-4 klasių koncentrui

Val. sk.

5-8 klasių koncentrui

Val.sk.

I- II klasių koncentrui

Val. sk.

III-IV klasių koncentrui

Būrelio pavadinimas Iš viso val.
1. Virginija Katkuvienė 1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

Žemaitijos skautų organizacija

 

Medeinos draugovė

Jaunųjų gamtininkų būrelis

3
2. Robertas Visockis   2 2 Futbolo būrelis 4
3. Alidas Žukauskas

 

1

 

 

 

2

 

1

1

Stalo teniso būrelis

 

Krepšinio būrelis

Vaikinų tinklinis

5

 

 

4. Jolanta Stanienė

 

1

 

1

 

1

 

Tinklinio būrelis

 

Kvadrato būrelis

3

 

 

5. Aušra Majauskaitė 2 2 1 Šokių būrelis 5
6. Gražina Vainutienė 1 1 Folklorinis ansamblis „Rėmolioka“ 2
7. Andrey Sevostiyanikhin 1 1 1 Gitaros būrelis 3
8. Indrė Zozienė 1 STEAM mokslinis būrelis „Pradinuko laboratorija“ 1
9. Gražina Mitkuvienė 1 1 1 Jaunųjų Šaulių būrelis 3
10. Aurelija Vozgirdaitė 1 Karoliukų vėrimo būrelis 1
11. Vaida Raišutienė 1 Skaitymo gebėjimų ir kūrybiškumo lavinimas „Žodžio kuopa“ 1
12. Inga Noreikienė 1 Eksperimentuok-stebėk – atrask („Steamukas“)  1

 

 

13. Ingrida Jonušienė 2 1 1 Scenos meno būrelis 4
Iš viso skirta val. 10 11 8 6 Iš viso: 36 val.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!